جانمایی منبع نور و انواع نورپردازی : PART 5

جانمایی منبع نورانی :

به طور کلی سه جانمایی برای هر منبع نورانی در نظر می گیریم :

1- DOWN LIGHT : بیشترین میزان جانمایی را در کشور ما به خود اختصاص داده است یعنی تمامی چراغ ها در سقف قرار گرفته و نور از بالا به پایین تابش دارد .

* در مکان هایی خیرگی غیر قابل برطرف کردن هست و تاًکید ویژه ای به زمین می شود ولی به طور کلی در حال حاضر بسیار گسترده است .

2- UP LIGHT : بهترین نورپردازی محسوب می شود چراکه نور به سقف برخورد می کند و سپس بازتاب پیدا می کند .

این روش در حال حاضر بهترین روش نورپردازی محسوب می شود .

نور بسیار ملایم بدون خیرگی و رعایت کلیه نکات بهداشت نور را در پی خواهد داشت .

3- SIDE LIGHT : برای نورپردازی فضاهایی که امکان نورپردازی UP LIGHT  نداریم بهترین گزینه SIDE LIGHT هست که نور را از طرفین تابش می کند و می توانیم به صورت حرفه ای در جاهایی که می خواهیم ، حس حرکت و یا مسیر خاصی را به افراد یادآوری کنیم از این نورپردازی استفاده کنیم .

نور پردازی تاًکیدی (SPOT LIGHT) :

مقدار نوری که تاًکید بریک فضا یا یک المان خاص دارد در برابر نور محیطی یا اصلی (GENERAL LIGHT) ، اگر به طور مثال این عدد 10 یا 30 یا 50 باشد منظور نور تاًکیدی تا 10 برابر یا 30 برابر یا 50 برابر بیشتر (OVER) از نور محیطی یا اصلی ما می باشد .

هر چقدر نور عمومی را کمتر و نور تاًکیدی را بیشتر کنیم آن فضا یا المان بیشتر نمایش داده می شود .

انواع نورپردازی :

نورپردازی مستقیم (DIRECT)  و  نورپردازی غیر مستقیم (INDIRECT)

نورپردازی مستقیم (DIRECT) :

برای سطوحی استفاده می شود که بخواهیم بافت را از بین ببریم به طور مثال جهت نورپردازی سطوحی که زیرسازی مناسب ندارند و یا طراحی برای مفهوم (CONCEPT) ما نیاز به نور مستقیم دارد .

نورپردازی غیر مستقیم (INDIRECT) :

برای سطوحی که بخواهیم بافت را نمایش بدهیم به طور مثال نمای طراحی شده با مصالح خاص ، برآمدگی ها و سه بعدی سازی و ….. نیاز به نورپردازی غیر مستقیم (INDIRECT) داریم .

* گاهی نیاز به دو نوع نورپردازی مستقیم (DIRECT)  و  نورپردازی غیر مستقیم (INDIRECT)  که واژه SEMI DIRECT را استفاده می کنیم که نور از چند جهت مستقیم و غیر مستقیم با موضوع برخورد می کند .2 دیدگاه

پاسخی بگذارید