اصول طراحی و اطلاعرسانی نورپردازی طبیعی

اصول طراحی و اطلاعرسانی نورپردازی طبیعی :

اصول طراحی و اطلاعرسانی نورپردازی طبیعی

زمانی طراحی نورپردازی طبیعی می تواند حرفه ای بنظر بیاید که اصول پایه رعایت شود .

اصول پایه طراحی برای نورپردازی طبیعی :

اصل اول :

شروع طرح با برنامه ریزی برای هر فضا مختص کار ، مطالعه و زندگی که به یک پنجره نورگیر یا منبع نور طبیعی دیگر .

البته همیشه اولویت با پنجره ایست که منظره مناسب و همینطور نور مناسبی داشته باشد .

اصل دوم :

کاهش دادن اندازه سطوح غربی و شرقی ساختمان و افزایش دادن سطوح شمالی و جنوبی .

از آنجایی که خورشید بسته به فصول مسیرهای مختلفی را در آسمان طی می کند ، طراحی پنجره های روبه شرق و غرب دشوار است .

در اقلیم های شمالی ، پنجره های رو به شمال وجود دارد که مشکل گرمای خورشید را ندارند .

پنجره های جنوبی بهتر است و اگر با سایبان یا طاق های سبک حفاظت شوند بهتر هم می شود .

اصل سوم :

اگر طراحی پنجره امکان پذیر نباشد باید بررسی کنیم که از نورگیر های فوقانی یا سقفی می توان استفاده کرد یا خیر .

که این امکان فقط برای ساختمان های یک طبقه یا طبقه آخر یه ساختمان وجود دارد .

اگر بخواهیم از یک نورگیر سقفی استفاده کنیم حدود 3 تا 5 درصد کل مساحت سقف اشغال خواهد شد .

چراکه باید بتواند نورپردازی اخلی را به میزان کافی تامین کند .

اصل چهارم :

در کنار تمام این اصول باید حفاظت از فضای داخلی در برابر نور طبیعی بیش از حد ، را هم در نظر بگیریم .

اینکار هم با استفاده از پنجره ها ، شیشه ها ، سایه بان های داخلی و خارجی یا حتی انواع پرده ها و یا ترکیبی از آن ها انجام می شود .

اصل پنجم :

طراحی یک سیستم نورپردازی الکتریکی یا کنترل کننده های اتوماتیک نورپردازی جهت بهره برداری از ذخیره های انرژی .

استفاده از سیستم های تضعیف شدت نور چراغ های الکتریکی بجای خاموش و روشن کردن آن ها .

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس