تأثیر نور در فضای شهری

تأثیر نور در فضای شهری :

تأثیر نور در فضای شهری

همانطور كه در آغاز بحث راجع به نور و روشنايي گفتيم ، عوامل زيادي در تعيين روشنايي فضا تأثير دارند .

علاوه بر شدت نور و تيـره و روشن بودن اشياء و سطوح متغيرهای ديگري در اين امر مداخله می کنند .

در اين قسمت به پاره ای  از اين عوامل اشاره می کنیم :

  • رابطه روشنایی با سن شهروندان

همه می دانیم که قدرت بینایی با بالا رفتن سن کاهش پیدا می کند .

بنابراین به همین نسبت نیاز افراد به روشنایی افزایش می یابد .

پس به طور طبیعی مکان های شهری که سالمندان در آن رفت و آمد بیشتری دارند باید از نور بیشتری بهره مند شوند .

اگر نور کافی در محیط نباشد می توان برای ادراک بهتر اشیا یا افراد از پدیده تضاد نور محیط اطراف استفاده کرد .

البته باید توجه کرد نسبت بین شدت نور این قسمت ها نباید از حد معینی کمتر باشد .

  • روشنایی متغیر

هرگاه میزان شدت نور به طور مداوم تغییر کند ، چشم ها باید خود را مرتباً با آن سازش دهند .

این موضوع موجب خستگی چشم شده و ادراک دیداری را مختل می سازد و در نتیجه کارایی و تمرکز کاهش پیدا می کند .

تغییرات شدید و ناگهانی نور قدرت دید را تنزل می دهد زیرا در فاصله ی کوتاه چشم قادر به هماهنگی با تغییرات نوری نمی باشد .

این پدیده برای کسانی که به سرعت مواجه با زمينه های نوری متفاوت و شديد حساس هستند ايجاد اشكالاتی می کند .

با توجه به اين نكته ضـرورت دارد :

كـاهش و افـزايش تـدريجی نـور در مدخل تونل های شهری یا مکان های مشابه جهت تأمین امنیت بیشتر بخصوص در هنگام رانندگی مشخص می گردد .

  • تمرکز و پراکندگی نور در فضا 

تابش متمرکز نور غالباً اثر منفی دارد ، چرا ؟

زیرا روی اجسام زاویه های تاریک پدید می آورد که ادراک دیداری را در کارها دشوار می سازد .

در این قبیل فعالیت ها باید از لامپ های فلورسنت یا شیری که موجب کاهش غلظت نور می گردد استفاده نمود .

تأثیر نور در فضای شهری

تأثیر نور در فضای شهری

از سوی دیگر روشنی دیوار ها و سطوع جانبی داخلی محیط تا حدودی از تشکیل سایه های تاریک جلوگیری می کند .

اما راه موثر و اطمینان بخش تابش نور به صورت پراکنده است .

  • نور و تمیز رنگ ها

هرچند بعضی از لامپ ها به خاطر نور شدیدی که ایجاد می کنند ادراک دیداری را آسان و کارایی را افزایش می دهند .

اما از آن ها فقط هنگامی استفاده می شود که تنها بالا بودن قدرت دید مورد نظر باشد .

در مواردی که تشخیص رنگ اهمیت پیدا می کند باید از نوری استفاده شود که شبیه نور خورشید باشد .

نور لامپ های اکسنون برای این کار مناسب است یا انواع نورهای گرم .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس