تفاوت لامپ SMD با COB

تفاوت لامپ SMD با COB :

تفاوت لامپ SMD با COB در چیست ؟

تفاوت اصلی لامپ ھای SMD و COB در نوع مدار و اتصالات به کار رفته در آن هاست که باعث تغییر در نحوه عملکرد آن ها می شود .

در اینجا تمامی این تفاوت ها را بررسی خواهیم کرد .

  • تفاوت در تعداد دیودهای به کار رفته

در لامپ های COB تعداد بیشتر دیود منتشر کننده نور نسبت به لامپ های SMD وجود دارد .

تفاوت لامپ SMD با COB- نحوه چیدمان دیود ها در COB

تفاوت لامپ SMD با COB- نحوه چیدمان دیود ها در COB

 

تفاوت لامپ SMD با COB- نحوه چیدمان دیود ها در SMD

تفاوت لامپ SMD با COB- نحوه چیدمان دیود ها در SMD

  • تفاوت در نحوه ی انتشار نور

نحوه توزیع و انتشار نور در لامپ های COB بسیار متمرکز و موضعی است .

اما نحوه توزیع نور در لامپ های SMD عمدتاً یکنواخت تر است .

  • تفاوت در تولید رنگ نور متنوع

لامپ ھای SMD برخلاف COB ، توانایی ایجاد رنگ نور متنوع با استفاده از تنظیم سطح خروجی دیودھا را دارند .

درحالیکه لامپ ھای COB قادر به تولید یک رنگ ھستند .

  • تفاوت در گرمای تولید شده از منبع نور

لامپ های SMD نسبت به لامپ های COB گرمای کمتری را تولید می کنند .

اما جای نگرانی نیست چراکه در لامپ ها و چراغ های COB هیت سینک های درجه یکی به کار برده شده است که به راحتی گرمای تولید شده دفع می کنند .

  • تفاوت در بازده نوری

لامپ های SMD بازده نوری کمتری نسبت به COB ها دارند .

  • تفاوت در آلیاژ بکار رفته برای اتصالات چیپ

در لامپ های SMD از سیم ھایی با آلیاژ طلا برای اتصال چیپ ھا استفاده شده است .

در حالیکه در لامپ های COB ، از بوردھایی از جنس فلز مرغوب استفاده شده است .

  • تفاوت در نوع مدار به کار رفته
تفاوت در نوع مدار به کار رفته

تفاوت در نوع مدار به کار رفته

در لامپ های COB چون تمامی دیودها به صورت یک صفحه فشرده برروی برد قرار گرفته اند فقط دو الکترود مثبت و منفی برای کل مدار تعبیه شده است .

در حالیکه در لامپ های SMD هر دیود به صورت جداگانه دارای الکترود مثبت و منفی است .

  • تفاوت در کاربری

لامپ ها و چراغ های COB معمولاً برای ماژول هایی با پخش نور متمرکز به کار برده می شوند .

اما SMD ها برای ماژول هایی با بخش نور گسترده کاربرد دارند .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس