معماری و رابطه آن با نور

معماری و رابطه آن با نور  :

معماری و رابطه آن با نور برای مشخص شدن این رابطه بهتر است بگوییم معماری بدون نور مثل جنگلی زیبا در دل شب است .

برای مشخص شدن هنر معماری ما نیازمند نور هستیم ولی چه میزان از اطلاعات نور در اختیار معمارهای کشورمان است .

معماری و رابطه آن با نور

معماری و رابطه آن با نور

آیا معمارها تمایلی به شناخت المان های نوری دارند ؟

جواب در اکثر مواقع منفی است .

یعنی معمار ها بدون اطلاعات کافی از شناخت یک منبع نوری از آن استفاده می کنند که نه تنها در معرفی کار کمکی نمی کند بلکه باعث به هدر رفتن سرمایه های کشور نیز می شود .

لذا توصیه می شود قبل از استفاده از هر منبع نوری ابتدا شناخت کافی توسط شرکت سازنده ایجاد و سپس در محلی مناسب جانمایی شود .

در نتیجه اطلاعات کامل شامل :

لومن                (LUMEN)

زاویه تابش      (BEAM ANGLE)

وضوح رنگ       (CRI)

دمای رنگ        (CCT)

برای هر محصول مشخص و سپس محل مناسب با توجه به نوع سازه جانمایی شود .

بهتر است قبل از هرگونه اقدامی شروع به مطالعه در خصوص نور تأکیدی و نور محیطی صورت گیرد .

سپس با توجه به نوع سازه ، رنگ و مصالح اقدام به تهیه منبع نورانی شود .

این کار علاوه بر نورپردازی ایده آل به معماری ما روح می دهد .

نور پردازی تأکیدی (SPOT LIGHT) :

مقدار نوری که تأکید بریک فضا یا یک المان خاص دارد در برابر نور محیطی یا اصلی (GENERAL LIGHT) ، اگر به طور مثال این عدد 10 یا 30 یا 50 باشد منظور نور تأکیدی تا 10 برابر یا 30 برابر یا 50 برابر بیشتر (OVER) از نور محیطی یا اصلی ما می باشد .

هر چقدر نور عمومی را کمتر و نور تأکیدی را بیشتر کنیم آن فضا یا المان بیشتر نمایش داده می شود .

نورپردازی محیطی (GENERAL LIGHT) :

نور محیطی منظور میزان روشنایی مورد نیاز هر مکان به لحاظ انجام امور روزمره می باشد .

معـمولاً به نور های زاویه باز گروه لامپ های  SMD ، پنل های SMD منبع نورانی از نورهای محیطی هستند .

امروزه  نرم افزار هایی در این خصوص به ما کمک می کنند تا بتوانیم قبل از اقدام به هرکاری تعداد ، شکل نوردهی و جانمایی را به صورت پیش فرض انتخاب کنیم .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس