اکتبر 2023

اکتبر 9, 2023

اصطلاحات رایج در ریسه های ال ای دی

اصطلاحات رایج در ریسه های ال ای دی : اصطلاحات رایج در ریسه های ال ای دی شماره های 35-28 یا 50-50 و 30-57 : این […]
اکتبر 9, 2023
ریسه LED افق

ریسه LED یا شلنگ های نورانی Strip light

ریسه LED یا شلنگ های نورانی Strip light : ریسه LED یا شلنگ های نورانی Strip light ریسه ال ای دی یا شلنگ های نورانی که […]
اکتبر 7, 2023

روشنایی محیط کار یا زندگی

روشنایی محیط کار یا زندگی : بی شک یکی از مهم ترین نکات حائز اهمیت برای هر مکان روشنایی مناسب با نوع کاربردی آن می باشد […]
اکتبر 2, 2023

چراغ های بیرونی (OUT DOOR)

چراغ های بیرونی (OUT DOOR) : این چراغ ها به دلیل استفاده در فضای باز قطعاً باید مقاوم تر در مقابل عوامل محیطی باشند در نتیجه […]
اکتبر 2, 2023

چراغ های داخلی (INDOOR)

چراغ های داخلی (INDOOR) : در چراغ های ال ای دی تقسیم بندی براساس استفاده از این محصول در فضای داخلی (INDOOR) و فضای خارجی (OUT […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس