روشنایی

مهر 8, 1402

اشتباهات رایج در مبحث روشنایی

اشتباهات رایج در مبحث روشنایی اشتباهات رایج در مبحث روشنایی که می بایست مورد توجه قرار گیرد : 1- ملاک نور بیشتر در هر منبع نورانی […]
بهمن 27, 1399

راهکار صرفه جویی در مصرف برق

راهکار صرفه جویی در مصرف برق : راهکار صرفه جویی در مصرف برق در خانه های ما در اکثر کارها از انرژی برق استفاده می شود […]
بهمن 25, 1399

قوانین خاص برای روشنایی

قوانین خاص برای روشنایی : قوانین خاص برای روشنایی وجود دارد که باید آن ها را رعایت کنیم . حداقل روشنایی ایمنی راه پله ها و […]
آذر 4, 1399

ارتباط بین فضاها در نورپردازی

ارتباط بین فضاها در نورپردازی : ارتباط بین فضاها در نورپردازی و اختلاف شدت روشنایی در فضاهای مجاور یکدیگر و به خصوص فضاهای داخلی و خارجی […]
آذر 3, 1399

روشنایی معابر

روشنایی معابر : روشنایی معابر و اصول طراحی آن  در حقیقت مهم ترین قسمت طراحی در معابر عمومی در هنگام تاریکی ، تأمین نور مورد نیاز […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس