زاویه تابش

مرداد 29, 1399

معماری و رابطه آن با نور

معماری و رابطه آن با نور  : معماری و رابطه آن با نور برای مشخص شدن این رابطه بهتر است بگوییم معماری بدون نور مثل جنگلی […]
مرداد 26, 1399

اصطلاحات مرتبط با روشنایی و نورپردازی

اصطلاحات مرتبط با روشنایی و نورپردازی : اصطلاحات مرتبط با روشنایی و نورپردازی همان اطلاعاتی است که روی جعبه محصولات مشاهده می کنیم . CRI (شاخص […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس