نور

دسامبر 19, 2020

رنگ و نور

رنگ و نور : رنگ و نور دو مقوله ی جدایی ناپذیر هستند که همیشه در کنار هم معنی پیدا می کنند . شناخت رنگ هم […]
نوامبر 9, 2020

تست شدت نور در LED ها

تست شدت نور در LED ها : تست شدت نور در LED ها به چه صورت و با چه ابزاری انجام می شود ؟ یکی از […]
نوامبر 7, 2020

نور و نورپردازی در معماری

نور و نورپردازی در معماری : نور و نورپردازی در معماری دارای دو عملکرد اصلی است : عمل دیدن را میسر می کند . (در بردارنده […]
نوامبر 2, 2020

رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن

رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن : آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن چیست ؟ انسان‌های […]
اکتبر 31, 2020

رابطه نور با منازل مسکونی

رابطه نور با منازل مسکونی : رابطه نور با منازل مسکونی چیست ؟ یکی از اصلی ترین نیاز های انسان از دیرباز نور بوده است . […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس