نور 3000 کلوین

نوامبر 21, 2020

روشنایی برای فضای سرپوشیده

روشنایی برای فضای سرپوشیده : روشنایی برای فضای سرپوشیده به دو شرط مهم بستگی دارد . یعنی اگر بخواهیم فضای سرپوشیده ای را به وسیله یک […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس