نور 4500 کلوین

آذر 1, 1399

روشنایی برای فضای سرپوشیده

روشنایی برای فضای سرپوشیده : روشنایی برای فضای سرپوشیده به دو شرط مهم بستگی دارد . یعنی اگر بخواهیم فضای سرپوشیده ای را به وسیله یک […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس