هیت سینک

فوریه 13, 2021

روش های ساخت هیت سینک

روش های ساخت هیت سینک : روش های ساخت هیت سینک بررسی شرایط استفاده از تجهیزات الکتریکی در روشنایی LED ها نقش هیت سینک (گرماگیر) در […]
آگوست 16, 2020

هیت سینک در تجهیزات الکترونیکی

هیت سینک در تجهیزات الکترونیکی : هیت سینک در تجهیزات الکترونیکی نوعی مبدل حرارتی است که حرارت تولید شده در این تجهیزات را کنترل می کند […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس