اشتباهات رایج در مبحث روشنایی

اشتباهات رایج در مبحث روشنایی

اشتباهات رایج در مبحث روشنایی که می بایست مورد توجه قرار گیرد :

1- ملاک نور بیشتر در هر منبع نورانی (لامپ یا چراغ) وات نیست .

وات تنها بیان کننده میزان مصرف آن منبع نورانی می باشد و در حقیقت واحد روشنایی لومن می باشد .

پس پرواضح است بین دو لامپ 9 وات ال ای دی هر لامپی که لومن بیشتری داشته باشد نور بیشتری خواهد داشت .

2- استفاده از منبع نورانی با دمای نور آفتابی (3000 کلوین) و مهتابی (6500 کلوین) برای نور مناسب یا طبی در کنار هم به طو مثال در یک لوستر لامپ ها را یکی در میان آفتابی و مهتابی و یا چراغ های در کنار هم را یکی در میان آفتابی و مهتابی می گذارند تا نور مناسب داشته باشند .

این تصور کاملاً اشتباه است چراکه دمای نوری باید بطور یکنواخت ایجاد شود تا از خستگی چشم در تطابق نوری جلوگیری شود .

هر رنگ نور برای چه شرایطی مناسب است ؟

نور مناسب برای آرامش (3000 کلوین) آفتابی ، برای فعالیت (6500 کلوین) مهتابی و برای زمانیکه آرامش و فعالیت به طور همزمان نیاز داریم (4000 کلوین) نور طبیعی یا یخی می باشد .

 

3- ال ای دی برای چشم و بدن زیان دارد :

در حقیقت ال ای دی به بشر خدمت بسیاری در خصوص صرفه جویی انرژی کرده است و این مبحث فقط در یک مورد فلیکر باید مورد توجه قرار گیرد .

لامپ یا انواع چراغ ال ای دی که در فضای داخلی استفاده می شوند اگر برای روشنایی مکان های عمومی استفاده شوند می بایست بدون فلیکر انتخاب شوند .

یعنی اگر ما در راهروها ، پارکینگ و کلاً فضاهای عمومی یا معابر داخلی از چراغ یا لامپ های فلیکر دار استفاده کنیم اهمیتی ندارد ولی در فضاهای داخلی که در آن استراحت ، کار و ….. انجام می دهیم ، فلیکر باعث آسیب های فیزیولوژی و پاتولوژی خواهد بود .

فلیکر به معنی سوسو زدن یا پرش می باشد .

یعنی در حال عادی و با چشم غیر مصلح دیده نمی شود ولی با دوربین موبایل به راحتی قبل تشخیص خواهد بود.

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس