آلودگی نوری

آلودگی نوری :

آلودگی نوری یا (Light pollution) نوعی آلودگی است که به روشن شدن بیش از حد یک محیط بر اثر نورهای مصنوعی گفته می‌شود .

آلودگی نوری باعث کم فروغ شدن ستارگان و اجرام آسمانی در آسمان می‌شود و مانند تمام انواع دیگر آلودگی، به اکوسیستم آسیب می‌رساند.

آلودگی نور یعنی كلیه پرتو‌های نوری كه از آنها استفاده بهینه نمی‌شود و صرف روشنایی محیط‌ ها و مكان‌های غیر لازم می‌شود .

این پرتوهای نوری اثرات نامطلوبی بر سلامت جانداران و محیط زیست دارد .

آلودگی نوری یعنی بیش روشنایی یا (Over Expose) .

این پدیده زمانی رخ می‌دهد که بیش از حد نیاز و استاندارد به محیط نور بدهیم .

اگر دقت کرده باشید وقتی در زمان عکاسی نور بیش از حد باشد عکس می سوزد .

حالا این ازدیاد نور نه تنها بر عکس ها بلکه بر اکوسیستم هم تأثیرات زیادی می گذارد که باهم آن ها بررسی می کنیم .

آلودگی نوری

آلودگی نوری

آلودگی نوری و زندگی موجودات :

1- ایجاد اختلال در فرآیند مهاجرت پرندگان

اغلب پرندگان در شب مهاجرت می‌کنند .

یکی از دلیل‌ها این است که زیر نور آفتاب گرما زده می‌شوند، دومی این است که سیستم ردیابی پرنده‌ها با ستاره‌ها و ماه کار می‌کند .

آلودگی نوری باعث می شود این پرندگان از مسیر مهاجرت خود منحرف شوند .

در بسیاری از موارد، به خاطر خروج از مسیر اصلی با ساختمان های بلند برخورد می کنند .

حتی در بسیاری از مواقع از بین می روند .

2- ایجاد اختلال در حیات آبزیان 

آلودگی نوری همچنین می تواند در حیات آبزیان در دریاچه ها اختلال ایجاد كند .

آبزیانی هستند که به طور معمول روزها به اعماق آب می رود و شب ها برای تغذیه از جلبک ها به سطح آب می آید .

تحقیقات بعمل آمده نشان داده است كه وجود منابع نور مصنوعی و روشنایی در طول شب می تواند این موجودات را از شناور شدن بر سطح آب منصرف کند .

این كار منجر به افزایش خزه ها و جلبک ها و آسیب به سایر بخش های حیات در دریاچه ها منجر می شود .

3- ایجاد اختلال در زندگی انسان ها

نورهای مصنوعی باعث به هم خوردن چرخه طبیعی بدن انسان‌ها نیز می‌شوند .

یعنی آلودگی نور آهنگ شبانه روزی انسان یا ساعت بدن انسان را به هم می زند .

ملاتونین هورمونی است که در تاریکی در بدن ترشح می‌شود و به تنظیم چرخه خواب و بیداری کمک می‌کند .

با افزایش نورهای مصنوعی آلودگی نور در شب ، تولید این هورمون کاهش پیدا می‌کند .

در نتیجه سیستم شبانه روزی بدن سیگنال واضحی از روز و یا شب دریافت نمی كند .

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس