آلودگی نوری معضل دنيای مدرن

آلودگی نوری معضل دنيای مدرن :

آلودگی نوری معضل دنيای مدرن و نحوه برخورد در طراحی نورپردازی شهری

آيا ممكن است نورها نيز براي ما آلودگی به همراه آورند ؟

آلودگی نوری معضل دنيای مدرن

آلودگی نوری معضل دنيای مدرن

آیا ممکن است نور كه هميشه در مقابل تاريكی نمادي از پاكي بوده است، خود آلوده كننده باشد ؟

دانشمندان پاسخ مثبتی براي اين پرسش دارند و معتقدند :

اگر نورپردازی در شهرهای بزرگ از روند منطقـی خارج شود ، می تواند تبديل به تهديد بسيار جدي شود .

تهدیدی برعليه سلامت محيط زيست ، انسان و كم شدن امنيت و نيز باعث هدر رفـتن پـول فراوانـی شود كه صرف روشنی معابر می شود .

در اين شرايط است كه توجه به مسئله آلودگي نوري حداقل در شهرهای بزرگ از اهميتی ويژه برخوردار است .

اين اهميت تنها برای علاقه مندان به آسمان نيست.

بلكه براي كسانی كه دغدغه محيط زيست و دغدغه زندگي آرام و سالم ساكنان سياره زمـين را دا رنـد نيـز از اهميتی بالا برخوردار است .

به همين دليل اقدامات اخيری كه در ايران برای مبارزه با آلودگی نوری صـورت گرفتـه مـی توانـد فـصل جديدی از مبارزه با آلودگی نوری را رقم بزند .

آلودگی نوری یکی از حاشیه های زندگی شهری است .

موضوعی که نه تنها باعث گم شدن ستاره های آسمان بلکه اثرات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی به دنبال دارد .

اگرچه مدت هاست خطرات این آلودگی مورد توجه قرار گرفته است اما کشور ما کمتر در این زمینه فعال بوده است .

اما آلودگی نوری چه مضراتی دارد ؟

انسان ها نیز مانند حیوانات تحت چرخه ی روشنایی نور در طول روز و تاریكی در طول شب ، تكامل یافته اند .

اما امروزه، مشخصه شب ها در محیط های مدرن ، نورهای مصنوعی به ویژه در خانه ها است .

آلودگی نوری می تواند اثرات منفی بر سلامتی انسان داشته باشد و مشخص شده است كه چراغ های الكتریكی آهنگ شبانه روزی انسان یا ساعت بدن را به هم می زند .

ریچارد استیونز، متخصص همه گیرشناسی سرطان در دانشكده پزشكی دانشگاه كانكتیكات می گوید :

بدن بسیاری از افراد در یك سردرگمی شبانه روزی قرار دارد كه فیزیولوژی بدن را آشفته كرده است .

سیستم شبانه روزی بدن ، سیگنال واضحی از روز و یا شب دریافت نمی كند .

نورهای مصنوعی تولید هورمون ملاتونین را كه به تنظیم ساعت داخلی بدن كمك می كند، تحت تأثیر قرار می دهند .

آلودگی نوری نه تنها بر سلامتی بلکه بر حواس پرتی رانندگان و ایجاد تصادفات نیز نقش مهمی دارد .

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس