ارتباط بین فضاها در نورپردازی

ارتباط بین فضاها در نورپردازی :

ارتباط بین فضاها در نورپردازی و اختلاف شدت روشنایی در فضاهای مجاور یکدیگر و به خصوص فضاهای داخلی و خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است .

چرا که نورپردازی بوسیله نور انجام می شود و این نور است که نقش مهم را ایفا و بر درک فضا تأثیر گذار است .

نور ، توانایی ایجاد چشم اندازهای جدید و عمق میدان را دارد .

برای مثال نور را در فضاهای مختلفی بررسی می کنیم .

روشنایی در فضای داخلی به داخلی :

در انتهای یک اتاق نوری وجود دارد ، این نور عمق فضا را نشان می دهد .

پس اگر میزان روشنایی و نور در فضای جلویی اتاق از قسمت عقبی بیشتر باشد ، متعاقباً توجه ها به قسمت جلویی بیشتر خواهد بود .

این روشنایی و نور تمام توجه ها را به اشیا و اجسام موجود در قسمت جلویی جلب می کند .

تاریکی باعث می شود تا مرزهای فضا مثل دیوار و سقف ناپیدادید شده و با بک گراند یکی شوند .

روشنایی در فضای داخلی به خارجی :

نکات مهم در نورپردازی بین دو فضای داخلی و دو فضای خارجی کاملاً مشابه یکدیگر است .

برای مثال از یک خانه شیشه ای شروع می کنیم .

ارتباط بین فضاها در نورپردازی-خانه شیشه ای اثر ریچارد کلی

ارتباط بین فضاها در نورپردازی-خانه شیشه ای اثر ریچارد کلی

در هنگام شب اگر شدت روشنایی فضای داخلی بیشتر باشد بازتابی شدید برروی شیشه ها صورت می گیرد .

این بازتاب باعث ایجاد خاصیت آینه ای برای شیشه ها می شود .

در این حالت فضای داخلی دوبرابر بنظر می رسد و دیدن اجسام در فضای بیرون غیر ممکن می شود .

هرچه شدت روشنایی در فضای داخل را کمتر کنیم بازتاب برروی شیشه ها کمتر خواهد شد .

در نتیجه می توانیم اشیا و اجسام موجود در فضای خارجی را ببینیم .

یکی از آیتم های مهم در نورپردازی ، کنترل بازتابش نور در شیشه هاست .

ارتباط بین فضاها در نورپردازی

ارتباط بین فضاها در نورپردازی

روشنایی در فضای خارجی به داخلی :

در این نوع نورپردازی ، در طول روز روشنایی طبیعی در محیط بیرون وجود دارد .

این نور باعث می شود شیشه ها ،به حالت آینه ای شوند و امکان دیده شدن داخل وجود ندارد .

در نتیجه پس از کم شدن شدت نور در فضای خارجی به تدریج شیشه ها از حالت آینه ای خارج شده و فضای داخلی قابل رویت می شود .

در این حالت اگر از چراغ های توکار استفاده کنیم و آن ها را در مقابل شیشه ها نصب کنیم انعکاس کمتری در شیشه ها ایجاد می شود .

ایده های ریچارد کلی در نورپردازی خانه شیشه ای چه بود ؟

  1. پوشش منابع نوری قابل رویت (جهت کاهش درخشندگی و جلوگیری از انعکاسشان در شیشه ها )
  2. استفاده از نور جهت ایجاد عمق در فضای سبز خارجی
  3. تأمین نور محیطی با چراغ های توکار یا نورپردازی غیر مستقیم
  4. جلوگیری از آینه ای شدن شیشه ها (با تکنیک روشن کردن فضای پشت سطوح شیشه ای)
  5. تأمین نور و روشنایی لازم در فضای سبز خارجی (جهت دیده شدن فضا از داخل)

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس