ارزیابی سیستم روشنایی و نورپردازی

ارزیابی سیستم روشنایی و نورپردازی :

ارزیابی سیستم روشنایی و نورپردازی با توجه به سه آیتم انجام می شود .

  1. کارآیی بصری
  2. آسایش بصری
  3. محیط بصری

هر یک از این آیتم ها وظایفی را در نورپردازی به عهده دارند که در این جدول به آن ها اشاره کرده ایم .

نکات مهم در طراحی سیستم روشنایی و نورپردازی و ارزیابی کیفی آن ها

 محیط بصری  آسایش بصری  کارایی بصری
دمای رنگ نور یا CCT توزیع یکنواخت شدت نور در کل محیط شدت روشنایی
رنگ نور تأمین حس امنیت توزیع یکنواخت نور
نحوه توزیع نور استفاده از ترکیب نورهای مصنوعی و طبیعی عدم وجود خیرگی
جهت تابش نور عدم ایجاد کنتراست زیاد استفاده صحیح از کنتراست های مناسب
هماهنگ سازی سیستم روشنایی و معماری عدم ایجاد خیرگی استفاده از رنگ مناسب با کارها و فعالیت های چشمی
کمک به درک بهتر محیط تعیین میزان درخشندگی اجتناب از ایجاد سایه های شدید

لازم بذکر است که این سه مورد بسیار حائز اهمیت هستند اما نکات دیگری هم وجود دارد که بایستی در طراحی سیستم روشنایی در نظر گرفته شود مانند :

  • میزان مصرف انرژی
  • هزینه ی پروژه روشنایی
  • هوشمند یا غیر هوشمند بودن سیستم نورپردازی و روشنایی
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس