ارزیابی شدت روشنایی

ارزیابی شدت روشنایی :

ارزیابی شدت روشنایی

امروزه حس بینایی مهم ترین و حیاتی ترین حس انسان به شمار می رود .

انسان به کمک حس بینایی بیشترین اطلاعات و یافته های خود را از محیط زیست به دست می اورد .

دید خوب ، به روشنایی کافی نیاز دارد و در مقابل کمبود یا ازدیاد روشنایی هم می تواند موجب ناراحتی های گوناگون مانند خستگی چشم ، نقص بینایی ، خیرگی ، خستگی جسمی و روانی شود .

هر اندازه وظایف شغلی فردی دقیق تر و ظریف تر باشد ، توجه به میزان روشنایی محیط کار مهم تر خواهد بود .

روشنایی تأثیرات دیگری هم برروی میزان هوشیاری ، دمای بدن و الگوهای خواب دارد .

در اصل روشنایی فراهم شده در داخل ساختمان ، محدودیت و کمبود نور طبیعی خورشید را جبران می کند .

همچنین استفاده از روشنایی مصنوعی باعث می شود تا افراد در زمان های مختلف شبانه روز بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند .

در نتیجه وجود روشنایی مناسب و توزیع بهینه نور در هر محیطی می تواند بروز خستگی چشم و کاهش دقت را به تأخیر بیاندازد .

بررسی شدت روشنایی :

برای تعیین مقدار نور در هر محیط به تمهیداتی نیاز داریم که بتوانیم با استفاده از آنها این مقدار را تعیین کنیم .

از آنجا که تعیین مقدار نور دقت زیادی می طلبد لذا در هنگام کار با دستگاه های مربوط به نور سنجی باید سعی شود دقت لازم مبذول گردد .

قبل از انجام کار شناخت بعضی از پارامترهای مربوطه به بحث نور لازم است :

  • شار نوری منبع :

که همان میزان نور ساطع شده از منبع است و واحد آن لومن می باشد .

شار نوری همان توان منبع است .

  • شدت نور منبع :

شدت نور منبع همان تراکم  شار نوری در فضا است که واحد آن کاندلا می باشد .

  • شدت روشنایی :

شدت روشنایی در یک سطح میزان شار نوری تابیده شده بر واحد سطح را نشان می دهد و آنرا با E نشان می دهند .

واحدهای اندازه گیری شدت روشنایی عبارتند از :

  • لوکس :

روشنایی ایجاد شده به وسیله شار نوری یک لومن بر روی سطحی برابر یک متر مربع .

  • فوت – کندل :

روشنایی سطحی برابر یک فوت مربع که شار نوری برابر یک لومن را به طور یکنواخت از فاصله یک فوتی منبع نور دریافت می کند .

دانستن این طلاعات تا حد زیادی به ارزیابی روشنایی کمک می کند .

همچنین باعث می شود بتوانیم بهترین منبع نور متناسب با محیط را انتخاب کنیم .

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس