اسناد طراحی نورپردازی

اسناد طراحی نورپردازی :

اسناد طراحی نورپردازی چه شامل اسنادی هستند ؟

اسناد طراحی نورپردازی

اسناد طراحی نورپردازی

اسناد طراحی نورپردازی اسنادی هستند که شخص طراح یا نورپرداز به صورت نقشه هایی متفاوت تهیه می کند و در اختیار پیمانکار قرار می دهد .

این اسناد هم به پیمانکار می گوید که چه چیزی را با چه طرحی باید بسازد .

معمولاً پلان نورپردازی اولیه بایر توسط یک آرشیتکت ، طراح داخلی یا طراح نورپردازی ترسیم شود .

اما نقشه ای که در مرحله بعد تهیه می شود توسط مهندس برق باید تهیه شود .

مهندس برق میبایست مدار های الکتریکی ، سیم کشی ها و سایر اطلاعات را به صورت جزئی در نقشه مشخص کند .

یک طراحی نورپردازی به دو روش ارائه می شود :

  1. پلان های طراحی داخلی
  2. پلان های الکتریکی

در پلان های طراحی داخلی ، آرشیتکت یا طراح داخلی ترسیمات نقشه را شرح می دهد .

در این حالت نورپردازی هم می تواند روی پلان های طبقات نشان داده شود و هم روی پلان بام .

برخی طراحان معتقدند نیازی نیست پلان های نورپردازی یا پلان های الکتریکی را جداگانه ارائه دهید .

اما تجربه ثابت کرده بهتر است هر پلان مجزا از دیگری ارائه شود چراکه ممکنن است نورپردازی توسط چندین نفر انجام شود .

این روش در نورپردازی های ساده بسیار کاربرد  دارد مانند کلاس های درسی یا محیط اداری .

در پلان های الکتریکی شرایط فرق دارد .

نقشه یا پلان توسط آرشیتکت ، طراح داخلی ، مهندس برق و یا حتی پیمانکار ترسیم خواهد شد .

در این پلان ها از یک نقشه یا پلان کعکاری بعنوان پلان اصلی استفاده خواهد شد .

در ادامه اطلاعات الکتریکی به طور دقیق به آن افزوده می شود مانند :

  • پریز ها
  • اتصالات به اثاثیه
  • قرار گیری تابلوی برق
  • محل کنتور برق
  • فیش تلفن
  • مجرای خروجی داده ها و ….

در نتیجه در این پلان های الکتریکی به منظور آنکه نورپردازی به درستی انجام شود باید جانمایی صحیح صورت بگیرد .

در نتیجه باید اول تمامی اتصالات برقی و الکتریکی مشخص شود سپس به سراغ قسمت نورپردازی برویم .

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس