اصطلاحات رایج در طراحی روشنایی ساختمان

اصطلاحات رایج در طراحی روشنایی ساختمان :

اصطلاحات رایج در طراحی روشنایی ساختمان که دانستن آن ها ضرورت دارد .

تجهیزات الكتریكی

تجهیزات الكتریكی شامل وسایل، تجهیزات، لوازم، دستگاه‌ها و مصالحی هستند كه برای تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الكتریكی به كار می‌روند مانند :

  • مولدها
  • وسایل اندازه‌گیری
  • تجهیزات حفاظتی
  • لوازم سیم‌كشی و وسایل مصرف‌كننده انرژی الكتریكی
اصطلاحات رایج در طراحی روشنایی ساختمان

اصطلاحات رایج در طراحی روشنایی ساختمان

تأسیسات الكتریكی

مجموعه‌ای از تجهیزات الكتریكی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین كه دارای مشخصات هماهنگ و مرتبط باشند.

مدار (مدار الكتریكی)

به مجموعه‌ای از تجهیزات الكتریكی در یک تأسیسات اطلاق می‌شود كه از منبع واحدی تغذیه نموده و به كمك وسایل حفاظتی در برابر اضافه جریان‌ها حفاظت شده باشند.

توان مدار (وات)

كل توان مصرفی لامپ‌ها به علاوه‌ی راه‌اندازهای نصب شده در خط تغذیه، نشان‌دهنده توان مدار بوده و بر حسب وات بیان می‌شود.

جریان مجاز

حداكثر جریانی كه بطور مداوم تعیین شده، بدون این كه دمای وضعیت تعادل یك هادی از میزان معینی تجاوز نماید، می‌تواند از آن عبور كند.

شدت روشنایی (لوكس)

شدت روشنایی، میزان شار نوری است كه بر واحد سطح می‌تابد.

واحد آن لوكس و علامت اختصاری E است.

یك لوكس برابر یك لومن بر متر مربع است.

آن شدت روشنایی مورد نیاز برای هر فضای داخلی با توجه به نوع و ماهیت كاربری پیش‌بینی شده در فضا و یا دقت مورد نیاز برای آن كاربری، با مراجعه به جداول طبقه‌بندی میزان شدت نور مورد نیاز برای كابری‌‌های مختلف در استانداردها تعیین می‌شود.

شدت روشنایی افقی

میزان شار نوری كه بر واحد سطح افقی می‌تابد و در تأمین روشنایی سطوح افقی نظیر میز كار و سطح زمین اهمیت پیدا می‌كند.

واحد آن لوكس و علامت اختصاری آن Eh  است.

شدت روشنایی عمودی

میزان شار نوری كه بر واحد سطح عمودی می‌تابد .

شدت روشنایی در تأمین روشنایی سطوح عمودی نظیر تابلوهای نقاشی در موزه‌ها اهمیت پیدا می‌كند.

واحد آن لوكس و علامت اختصاری آن Ev است.

دمای رنگ

عددی است كه بیان‌كننده رنگ نور خروجی از منبع روشنایی بوده و بر حسب درجه كلوین بیان می‌شود.

هر چه این عدد بیشتر باشد، رنگ نور به رنگ‌های سرد و سفید نزدیكتر است.

هر چه این عدد كوچكتر باشد، رنگ به محدوده رنگ‌های گرم منتشر شده از منابع التهابی نزدیكتر است.

وقتی دمای رنگ یك لامپ فلورسنت ۴۰۰۰ درجه كلوین است یعنی اگر جسم سیاه را تا ۴۰۰۰ درجه كلوین گرم كنیم، نوری به رنگ لامپ فلورسنت منتشر می‌كند.

دمای رنگ تولید شده توسط انواع لامپ‌های مورد استفاده در طراحی روشنایی فضاهای داخلی شده است.

ارتفاع موثر نصب چراغ (‌ناحیه اتاق)

عبارتست از فاصله قائم چراغ‌های سیستم روشنایی تا بالای سطح كار.

در محاسبه ارتفاع موثر نصب چراغ، مقادیر ارتفاع طبقه، فاصله سقف كاذب از سقف طبقه و ارتفاع سطح كار از كف طبقه باید مورد توجه قرار گیرد.

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس