اصطلاحات مرتبط با نورپردازی و روشنایی

Show all

پروژکتور وال واشر ال ای دی در نورپردازی نما ساختمان

اصطلاحات مرتبط با نورپردازی و روشنایی :

اصطلاحات مرتبط با نورپردازی و روشنایی همان اصطلاحاتی هستند که در زمان خرید لامپ ، پرژکتور و هر منبع روشنایی دیگری روی جعبه آن ها مشاهده می کنیم .

لومن (LM) :

یکی از مهم ترین اصطلاحات مرتبط با نورپردازی و روشنایی لومن واحد اندازه گیری یک واحد نوری می باشد .

در واقع هرجا شار نوری را جستجو کنیم واحد آن لومن است .

برای میزان روشنایی هر منبع نورانی مثل لامپ ، چراغ ، پرژکتور و ….. میزان روشنایی یا همان شار نوری بر اساس لومن تعریف می شود و نه وات .

متاسفانه در حال حاضر بیشتر فعالین بخش روشنایی وات را ملاک روشنایی قرار می دهند که کاملاً اشتباه است .

تعریف علمی لومن (LM) : واحد شار نوری است که از یک چشمه نقطه ای به شدت یک کاندلا داخل مخروطی به زاویه یک استرادیان پخش می شود .

رابطه لومن و کاندلا به صورن زیر بیان می شود :

1 LM = 1 Cd . Sr

 لوکس (LUX) :

از جمله اصطلاحات نورپردازی و روشنایی که شاید کمتر به گوشمان خورده باشد .

واحد استاندارد روشنایی در SI ، لوکس است .

یک لوکس برابر با یک لومن بر واحد متر مربع است .

لوکس به عنوان مقیاسی برای سنجش شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک می شود مورد استفاده قرار می گیرد .

این واحد وات بر متر مربع است .

اما در لوکس هر موج یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی محاسبه می شود .

تابع درخشندگی یا منحنی حساسیت چشم یا تابع بازده نوری یک تابع منفی است که میانگین حساسیت چشم انسان ها به نور را در طول موج های مختلف مشخص می کند

 

نورپردازی و روشنایی

نورپردازی و روشنایی

شدت نور (کاندلا cd) :

حاصل ضرب تابع روشنایی در شدت نوری است که در واحد زاویه فضایی (یک استرادیان) در جهتی خاص از یک منبع نور ساطع می شود .

واحد اندازه گیری شدت روشنایی در SI ، کاندلا با نماد cd است .

اگر شار نوری یک لومن ، از زاویه فضایی یک استرادیان منتشر شود ، شدت نور یک کاندلا خواهد بود .

 

درخشندگی (کاندلا بر متر مربع cd/ ) :

درخشندگی در نورپردازی و روشنایی بیانگر میزان نور عبوری از یک سطح ، یا گسیل یافته از آن ، در یک زاویه فضایی مشخص است .

واحد درخشندگی در SI کاندلا بر متر مربع (cd/  ) است .

 

بهره نور (لومن بروات LM/w ) :

در حوزه نورپردازی و روشنایی به ازاء هر وات مصرفی ، چند لومن روشنایی خواهیم داشت .

یکی از بهترین فاکتورهای اقتصادی برای هر چراغ ، لامپ یا منبع نوری محسوب می شود چرا که به ازاء هر مقدار وات مصرفی چند لومن روشنایی دریافت می کنیم .

اصطلاحات مرتبط با نورپردازی و روشنایی در زمان خرید هر نوعی از محصولات روشنایی کاربرد دارند .

چرا که با دانستن معنی و مفهوم این اصطلاحات به راحتی می توانیم بهترین انتخاب را داشته باشیم .

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس