بررسی عملکرد لامپهای ال ای دی

بررسی عملکرد لامپهای ال ای دی :

بررسی عملکرد لامپهای ال ای دی

در لامپ های ال ای دی به دلیل اینکه ماهیتاً بادوام هستند توقع عمر طولانی از آن ها کاملاً منطقی است .

در بعضی شرایط به دلیل طراحی اشتباه در مدار ، انتخاب نادرست هیت سینک ممکن است عملکرد این لامپ ها به شدت پائین بیاید .

در مواردی این امر بدلیل استفاده از قطعات الکترونیک با کیفیت پایین و همینطور وزن بسیار پایین هیت سینک بدلیل رقابت برای قیمت پایین اتفاق می افتد .

این امر نه تنها باعث کاهش شدید طول عمر محصول می شود بلکه از ابتدا با کاهش شدید نور (افت شار نوری) همراه است .

این قبیل محصولات معمولاً توسط افراد سودجو فقط برای کسب منافع زورگذر و صد البته به هدر رفتن منابع ملی کشور می شود

بهتر است سازمان استاندارد برروی عملکرد ال ای دی ها توجه بیشتری داشته باشد .

متأسفانه در حال حاضر بررسی عملکرد ال ای دی ها هنوز در سطح متوسط انجام می شود .

بررسی عملکرد لامپهای ال ای دی

بررسی عملکرد لامپهای ال ای دی

برای مثال :

ضریب قدرت (پاور فکتور) ، CFL و طول عمر ، هنوز استاندارد مشخص ندارند و فقط برای بررسی راستی آزمایی W ، لومن و چند آیتم دیگر در حال نظارت ها صورت می گیرد .

مشکلات بعدی در ال ای دی ها حرارت و دفع آن توسط لامپ ها است .

با توجه به اندازه ی آنها و همینطور میزان کارکرد شبانه روزی بسیار مهم است اگر لامپ ال ای دی با بهترین قطعات الکترونیک و طراحی مدار بدون محاسبه دقیق حرارتی وارد بازار شود .

قطعاً طول عمری معادل یک دهم از آنچه برآورد می شود کار مفید انجام می دهد .

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس