ترکیب روشنایی طبیعی و الکتریکی

ترکیب روشنایی طبیعی و الکتریکی :

ترکیب روشنایی طبیعی و الکتریکی روش های متعددی دارد که براساس شرایط مختلف قابل طراحی است .

جهت برخورداری از فواید انرژی ذخیره روشنایی روز ، نورهای الکتریکی باید خاموش و یا تضعیف شوند .

این مورد به روش های متعددی قابل طراحی می باشد .

ترکیب روشنایی طبیعی و الکتریکی اکتریکی

ترکیب روشنایی طبیعی و الکتریکی اکتریکی

چند نمونه از روش های ترکیب روشنایی طبیعی و الکتریکی :

  1. تضعیف نور یا خاموش کردن دستی آن جهت ترغیب استفاده کننده برای خاموش یا تضعیف نور چراغ های برق
  2. یک وسیله فتوالکتریکی اتوماتیک در هر بخشی که با نور طبیعی روشن شده است یا بطور خودکار در طول مدتی مه نور وجود دارد ، چراغ ها را خاموش می کند .
  3. کم کردن و تضعیف نور چراغ های برق با توجه به میزان روشنایی نور روز
  4. یک سیستم فتوالکتریکی اتوماتیک که سیستم های نورپردازی کل یک ساختمان را با توجه به جوابگو بودن روشنایی روز تضعیف یا خاموش کند .
  5. یک سیستم کنترل براساس اوقات روز با این مزیت که طرز کار آن براساس اوقات نجومی باشد .

یعنی چراغ ها براساس یک برنامه زمان بندی ثابت خورشیدی تضعیف یا خاموش می کند .

تمام روش هایی که گفتیم مناسب هستند .

اما معمولاً خاموش کردن چراغ های برق به صرفه تر است در حالیکه تضعیفشان مطلوب تر است .

البته لازم بذکر است که عمل تضعیف نور در بسیاری از موارد باعث از هم گسیختگی می شود .

استفاده از روشنایی برقی در کنار روشنایی طبیعی اغلب این سوال را ایجاد می کند که آیا چراغهای الکتریکی باید با نور طبیعی تطبیق داده شوند ؟

برای مطابقت با نور روز چه چیزی لازم است ؟

برای مطابقت با نور روز ، یک منبع نور با دمای رنگ فوق العاده بالا لازم است .

البته این نور برای نورپردازی داخلی در شب ، بیش از اندازه سرد است .

زمانی که نور طبیعی و الکتریکی ترکیب می شوند ، بهتر است یک نورگیر سقفی هم روشن کنید تا نور بدست آمده کاملاً مشابه نور روز باشد .

در مورد استفاده از نورپردازی فوقانی که از یک نورگیر سقفی استفاده می شود نیز باید از عبور نور از شیشه و خارج شدن آن ممانعت کنیم .

در اغلب موارد ، انتخاب یک منبع نور الکتریکی که بطور مناسب و مستقل از نور روز باشد ، بهترین انتخاب است .

اما با ترکیب و تطبیق نورها هم می توانیم روشنایی مطلوبی را بدست آوریم .

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس