تقسیم بندی چراغ ها در نورپردازی

تقسیم بندی چراغ ها در نورپردازی :

تقسیم بندی چراغ ها در نورپردازی روش های متعددی دارد .

در اینجا به بررسی تعدادی از این روش ها می پردازیم .

معیار اول تقسیم بندی براساس کاربرد چراغ :

کدام چراغ برای فضای داخلی و کدام برای فضای خارجی است ؟

این نوع تقسیم بندی بر اساس IP یا درجه حفاظت چراغ ها صورت می گیرد .

چراغ هایی که برای مکان های روباز یا محیط های خارجی هستند درجه IP بالاتری دارند و می توان از آن ها برای محیط های سرپوشیده و داخلی نیز استفاده کرد .

اما از چراغ هایی که برای مکان های داخلی و سربسته هستند نمی توانیم برای محیط های خارجی استفاده کنیم .

چراغ های زیر آبی و استخری دارای درجه حفاظت IP67 و IP68 هستند .

معیار دوم محل و نوع نصب :

محل و نوع نصب چراغ در مرحله نام گذاری آن بسیار موثر است .

یعنی در زمان نام گذاری محصول از نام عناصر ساختمان و مبلمان محیط کمک گرفته می شود .

برای مثال :

چراغ های سقفی ، دیواری ، مطالعه (رومیزی) ، دکوراتیو

همچنین از نظر نحوه نصب به انواع روکار ، توکار ، آویزی ، دف5نی و قابل حمل تقسیم می شوند .

معیار سوم تقسیم بندی براساس نحوه پخش نور :

در این معیار ، جهت و زاویه تابش نور بر حسب نوع چراغ مورد توجه قرار می گیرد .

برای مثال :

در چراغ های آویزی جهت تابش مهم است که به صورت مستقیم ، غیر مستقیم و هر در حالت می باشد .

در چراغ های سقفی زاویه تابش اهمیت دارد .

در چراغ های دیواری هر دو مورد .

نمونه چراغی که از لحاظ تابش نور و نحوه نصب اهمیت دارد پرژکتورها هستند .

پرژکتورها چراغ هایی هستند که جهت تابش آن ها در دو حالت عمودی و افق قابل تنظیم هست .

نمونه چراغی که از لحاظ تابش نور و نحوه نصب اهمیت دارد پرژکتورها هستند .

نمونه چراغی که از لحاظ تابش نور و نحوه نصب اهمیت دارد پرژکتورها هستند .

همچنین می توانیم این محصول را از لحاظ نحوه نصب نیز به سه دسته تقسیم کنیم :

  • پرژکتورهای روکار
  • پرژکتورهای توکار

پرژکتورها در فضاهای باز علاوه بر قرارگیری به حالت روکار ، روی سطح سقف و دیوار ، برروی پایه ها و بازوها نیز قابل نصب هستند .

  • پرژکتورهای ریلی

پرژکتورهای ریلی نورپردازی انعطاف پذیر را ایجاد می کنند

امکان جابجایی پرژکتور به آسانی وجود دارد و می توان جانمایی منبع نورانی را با تغییر چیدمان فضا تغییر داد .

نکته : ریل ها در این محصول وظیفه تغذیه الکتریکی را دارند و قابلین کنترل و جابجایی هر پرژکتور به تنهایی را ایجاد می کنند .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس