جلب توجه با نور

جلب توجه با نور :

جلب توجه با نور

در زمان های قبل وقتی می خواستند مکان یا موضوعی بیشتر از سایرین جلب توجه کند آن مکان را پرنورتر از سایر قسمت ها می کردند .

این امر در کشور ما در چند ساله گذشته نیز بسیار شایع بود مثل :

  • گذاشتن لامپ های گازی جلوی مغازه ها و فروشگاه ها
  • استفاده از پرژکتور ها و لامپ های مداری در مناطق خاص

اما با پیشرفت صنعت روشنایی به تدریج متوجه شدند باید شکل نور را تغییر دهند .

یعنی نورپردازی و نور آرایی یا ترکیبی از هردوی آن ها باید صورت گیرد .

برای درک بهتر این موضوع یک مثال ساده بیان می کنیم .

فرض کنید می خواهیم ساختمانی قدیمی مثل ساختمان یک موزه یا خانه قدیمی یا یک بانک قدیمی را مورد توجه قرار دهیم .

ابتدا بررسی می کنیم که در چه شرایطی قرار دارد .

سپس بررسی می کنیم چه ساختمان ها ، فضاهای سبز و چه فاضاهای مرتبط و غیر مرتبطی با این مکان وجود دارد .

بعد از آن به بررسی خود سازه می پردازیم از لحاظ : معماری ، مصالح ساختمانی و …

در آخر مقایسه با برنامه های نرم افزاری نورپردازی مثل : دیالوکس .

جلب توجه با نور- نمایی از نورپردازی بانک تجارت

جلب توجه با نور- نمایی از نورپردازی بانک تجارت

برای طراحی بهتر این مکان در ابتدا برای ورود باید با نورهای گرم حس دعوت را به بازدیدکنندگان القا کنیم .

بعد در طول فضاهای بیرون آمده یا تورفته باید از نورهای متناسب با آنچه در طراحی معماری آن فضا برایمان اهمیت دارد ، تناسب را حفظ کنیم .

در سابق فقط با استفاده از پرژکتور های مداری و یا گازی نور بسیار زیاد و خیره کننده ای ایجاد می شد .

موزه بانک تجارت - نمونه نورپردازی

موزه بانک تجارت – نمونه نورپردازی

این نور فقط باعث می شد که فضایی خیره کننده ایجاد کنیم .

امروزه احساسات افراد متناسب با فضای مورد نظر نیز باید به طور دقیق بررسی شده و بهترین المان های نوری را شبیه سازی کنیم .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس