حفاظت الکتریکی در لامپ ها

حفاظت الکتریکی در لامپ ها :

حفاظت الکتریکی در لامپ ها به چه معناست ؟

حفاظت الکتریکی یا Protection Class در لامپ ها به معنای میزان ایمنی موجود در آن هاست .

چراغ ها براساس نوع حفاظت الکتریکی به 4 دسته یا کلاس تقسیم بندی می شوند :

چراغ کلاس 0 :

  • همانطور که از اسمش پیداست فاقد سیستم ایمنی می باشد .
  • در شرایط های خاص قابل ستفاده است .
  • از لحاظ تئوری قابل استفاده است و کاربرد دیگری ندارد .

چراغ کلاس I : 

  • در این چراغ ها حفاظت توسط سیم ارت (سیم اتصال به زمین) صورت می گیرد .
  • به منظور جوگیری از صدمه دیدن سیم ها و یا تأسیسات الکترونیکی باید مدار ما به یک دستگاه متصل باشد تا در صورت بروز مشکل جریان برق به طور خودکار قطع شود .
حفاظت الکتریکی در لامپ ها-چراغ کلاس I

حفاظت الکتریکی در لامپ ها-چراغ کلاس I

چراغ کلاس II :

  • حفاظت الکتریکی در چراغ های کلاس II با عایق کاری صورت می پذیرد .

همانطور که می دانید تمام لوازم و دستگاه های الکتریکی دارای لایه ی اولیه عایق کاری هستند .

در این نوع حفاظت یک لایه ثانویه عایق هم اضافه می شود .

در این صورت اگر لایه اول هم دچار آسیب شود ، خطر برق گرفتگی از بین می رود .

 

چراغ کلاس III : 

  • چراغ هایی که در دسته سوم قرار می گیرند حفاظتشان توسط سیستم حفاظت ولتاژ کم انجام می شود .
  • یعنی از ولتاژهایی که برای انسان خطرناک نیست استفاده می کنند مانند ولتاژهای کمتر از 50 ولت

لامپ های هالوژن 12 ولتی از این دسته هستند .

سیستم ایمنی کلاس اول و دوم بیشتر در چراغ هایی استفاده می شود که در محیط های بیرونی هستند .

برای فضاهای شهری ، حفاظت اکتریکی بوسیله سیستم عایق کاری انجام می شود .

در نتیجه برای فضاهای شهری ، عایق کاری بیشتر کاربرد دارد و بهتر جوابگو است .

در حالتی هم که از سیستم عایق کاری استفاده شود دیگر نیازی به سیم ارت نیست .

 

 

 

 

 

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس