حفاظت مکانیکی در چراغ ها

حفاظت مکانیکی در چراغ ها :

حفاظت مکانیکی در چراغ ها چگونه صورت می گیرد ؟

هر چراغی که ما استفاده می کنیم از منبع نور در مقابل آسیب هایی مثل ضربه ، شوک ، ارتعاشات و سایر تنش ها محافظت می کند .

همانطور که می دانید در محیط های بیرونی یا Outdoor مقاومت چراغ ها باید بیشتر باشد که آن را با IP نشان می دهیم .

IP یادرجه حفاظت براساس میزان حفاظت چراغ ها در برابر گرد و غبار و اجسام خارجی و حشرات ، رطوبت ، ورود آب و یا اجسام خارجی بیان می شود .

یعنی چراغ باید در برابر عواملی مانند موارد زیر مقاومت داشته باشند :

  1. خوردگی ناشی از قطرات باران
  2. باد
  3. گرد و غبار
  4. خاک
  5. زنگ زدگی
  6. واکنش شمیایی یا ذرات جامد و مایع که در هوا پراکنده هستند و … .
حفاظت مکانیکی در چراغ ها

حفاظت مکانیکی در چراغ ها

براساس استانداردهای بین المللی درجه حفاظت تجهیزات با حروف IP به همراه دو عدد نشان داده می شود .

عدد اول از سمت چپ نشان دهنده درجه حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی ، گرد و غبار است .

عدد دوم نمایانگر میزان حفاظت در برابر ورود آب و رطوبت است .

افق در تمامی مراحل ساخت و طراحی IP مورد نیاز محل جانمایی چراغ را بدقت بررسی و براساس آن IP مورد نیاز را ارائه کرده است .

هرچه ارقام IP بالاتر باشند ، درجه حفاظت محصول بالاتر است .

عدد اول در IP (میزان حفاظت چراغ در برابر نفوذ ذرات خارجی) :

عدد 0  = چراغ بدون حفاظت

عدد 1  = محافظت شده در برابر ورود ذرات 50 میلیمتری و بزرگتر

عدد 2  = محافظت شده در برابر ورود ذرات 12.5 میلیمتری و بزرگتر

عدد 3  = محافظت شده در برابر ورود ذرات 2.5 میلیمتری و بزرگتر

عدد 4  = محافظت شده در برابر ورود ذرات 1 میلیمتری و بزرگتر

عدد 5  = محافظت شده در برابر ورود گرد و غبار

عدد 6  = محافظت شده در برابر ورود گرد و غبار

عدد دوم در IP (میزان حفاظت چراغ در برابر نفوذ آب ) :

عدد 0  = چراغ بدون حفاظت

عدد 1  = محافظت شده در برابر ریزش چکه های عمودی آب بر بدنه چراغ

عدد 2  = محافظت شده در برابر چکه های عمودی آب وقتی دستگاه تا 15 درجه جابجا شود .

عدد 3  = محافظت شده در برابر باران عمودی با زاویه 60 درجه

عدد 4  = محافظت شده در برابر آب اسپری شده از هر جهت و زاویه

عدد 5  = محافظت شده در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت

عدد 6  = محافظت شده در برابر پاشش آب با فشار زیاد از هر جهت

عدد 7  = محافظت شده در برابر فرورفتن درون آب برای مدت زمان معین و فشار مشخص

عدد 8  = چراغ کاملاً آب بندی شده است و بطور دائم در زیر آب قابل استفاده است .

درجه حفاظت IP برای چراغ های بیرونی یا محیط های داخلی که رطوبت دارند و یا گرد و غبار زیادی موجود هست ، بسیار مهم هستند .

برای مثال سوله های صنعتی که گرد و غبار و رطوبت در آن جا وجود دارد باید از چراغ های IP65 استفاده کنند .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس