رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن

رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن :

آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن چیست ؟

انسان‌های غارنشین بر اساس نور زندگی می‌کردند .

آن ها آموختند که با روشنایی روز باید فعالیت های خود را آغاز و با فرارسیدن شب به استراحت بپردازد .

یعنی تمام انسان‌های نخستین یا غار نشین هر روز با طلوع خورشید از خواب برمی‌خاستند و با غروب خورشید به غار می‌رفتند و می‌خوابیدند .

یکی از روابط جالب بین نور ، بدن ما و ادبیات فارسی عبارت زیر است :

سحر خیز باش تا کامروا شوی

اکنون با توسعه روز افزون دانش بشر علاوه بر بی نیازی به نور طبیعی ، در هر ساعتی از روز امکان انجام فعالیت ها وجود دارد .

ولی علم به کمک آزمایشات گوناگون به ما آموخت که روشنایی عملکرد بدن را تحت تأثیر قرار می دهد .

چرا که الگوی زبان بدن ما همان الگوی طبیعت است .

در نتیجه ما هم در نور گرم با دمای 3000 کلوین احساس آرامش داریم و بیشتر میل به استراحت یا نشستن را داریم .

دقیقاً مثل حسی که در زمان ابتدای طلوع یا غروب خورشید داریم .

که در مدلسازی با طبیعت حس قبل از فعالیت است که با افزایش دمای رنگ نور انسان میل به فعالیت پیدا می کند .

رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن- انجام فعالیت های روزانه

رابطه مستقیم روشنایی با عملکرد بدن- انجام فعالیت های روزانه

در نتیجه بهترین نور برای محیط های پر انرژی مثل باشگاه های ورزشی دمای رنگ 6000 تا 6500 کلوین است .

دمای رنگ نور نیمروز در طبیعت نیز بیانگر حداکثر فعالیت است .

به تدریج که خورشید مایل تر می شود دمای رنگ نور کمتر شده و به 4000 تا 4500 کلوین می رسد.

این دمای رنگ نور مناسب محیط های علمی مثل مدارس ، کلاس های درس و دانشگاه ها است .

به دو دلیل دمای رنگ نور 4000 تا 4500 کلوین برای محیط های آموزشی مناسب است :

1- از بیقراری و کلافگی شخص در ساعات طولانی نشستن در کلاس جلوگیری می کند .

2- احساس فعالیت و اکتیو بودن را در شخص بوجود می آورد .

در نورهای مصنوعی توجه به نکات مهم در زبان بدن مهم است .

زبرا در محیط های کاری در طول شبانه روز ممکن است با انتخاب یک دمای رنگ نور غیر مناسب بهره بری به شدت پائین بیاید .

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس