رنگ و نور

رنگ و نور :

رنگ و نور دو مقوله ی جدایی ناپذیر هستند که همیشه در کنار هم معنی پیدا می کنند .

شناخت رنگ هم مانند شناخت نور توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف کرده است .

برای مثال نیوتون کشف کرد که اگر نور سفید خالص را از یک منشور عبور دهد ، می تواند طیف نور مرئی را ایجاد کند .

یعنی با تجزیه نور سفید ، تفکیک طول موج‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن ها صورت می گیرد .

در اصل هر رنگ را می توان با توجه به طول موجش تعریف کرد چراکه طول موج ها در خودشان رنگی ندارند .

این چشم و مغز انسان است که به رنگها عینیت می بخشد .

رنگ و نور - تجزیه نور سفید

رنگ و نور – تجزیه نور سفید

مقدار و رنگ نور ، در شناخت و تشخیص رنگ ها نقش مهمی دارد .

برای مثال :

  • اگر نور بسیار کم یا بسیار زیاد باشد تشخیص رنگ ها دشوار خواهد شد .
  • رنگ یک جسم در نورهای مختلف آفتابی ، مهتابی و یخی هم متفاوت دیده می شود .
  • اگر نور دو لامپ که هردو طیفی پیوسته دارند با هم متفاوت باشد ، بازهم رنگ یک جسم در آن ها متفاوت دیده می شود .
  • هالوژن ها در طیف خود ناحیه قرمز قوی تری دارند در نتیجه رنگ های گرم را بهتر نشان می دهند .
  • سایر منابع نوری در ناحیه آبی طیف قوی تری دارند و رنگ های سرد را بهتر نشان می دهند .

رنگ اشیا به چه چیزی بستگی دارد ؟

رنگ اشیاء به دو عامل بستگی دارد :

  1. رنگ نوری که به آن شئ یا جسم تابیده می شود .
  2. ویژگی های جذب نور جسم .

برای مشاهده رنگ یک جسم یا شئ  نوری که به آن تابانده می شود باید دارای رنگ هایی باشد که جسم توانایی انعکاس آن ها را داشته باشد در غیر این صورت جسم سیاه دیده می شود .

برای نمونه یک کاغذ قرمز رنگ داریم :

این کاغذ را با نور سبز روشن خواهیم کرد .

به دلیل اینکه در نور سبز ، نور قرمزی وجود ندارد تا منعکس شود ما کاغذ را سیاه می بینیم .

در نتیجه همانطور که می بینید رنگ و نور کاملاً به یکدیگر وابسته هستند و برروی هم تأثیر گذارند .

 

 

 

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس