روانشناسی نور

Show all

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-03-14 15:09:02Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

روانشناسی نور :

روانشناسی نور زیر مجموعه‌ای از روانشناسی محیط است .

عواملی از نور محیط هستند که بر روی گروه های مختلفی از انسان ها مطالعه شده است مانند :

 • دمای رنگ نور
 • شدت روشنایی محیط
 • کیفیت پخش نور
 • زاویه‌ی تابش نور
 • میزان کنتراست محیط و …

نتیجه این مطالعات باعث شد تا دانشی به نام روانشناسی نور ایجاد شود .

چراکه در این مطالعات مشخص شد نور ، بر افکار ، عواطف و احساسات و رفتار انسان ها تأثیر بسزایی دارد .

یکی از جنبه‌ های مهمی که در طراحی روشنایی و نورپردازی در محیط‌ های داخلی و فضاهای بیرونی بایستی مورد توجه قرار گیرد، توجه به روانشناسی نور است .

روانشناسی نور یکی از مهم ترین بخش های مبحث روانشناسی محیط است .

بنابراین باید به اندازه روانشناسی محیط مورد توجه طراحان و نورپردازان قرار بگیرد .

روانشناسی نور و به ویژه انتخاب رنگ نور مناسب ، بسیار اهمیت دارد .

بخصوص در محیط‌ هایی که افراد در حین گذراندن ساعتهای استراحت در منزل یا قبل از خوابیدن ‌در آن محیط حضور دارند .

آشنایی با روانشناسی نور ابزاری قدرتمند در دست طراح نورپرداز است که می تواند با به‌ کارگیری اصولی این ابزار سبب ایجاد جذابیت برای مشتریان یک فروشگاه تجاری یا مراجعین یک سازمان شده و آن ها را جذب محیط نماید .

امروزه دانشمندان و پژوهشگران دریافتند که در نورپردازی همه ی نکات در خلق و خو و بروز احساسات در افراد تأثیر فراوان دارد مثل :

 • دمای رنگ نور
 • شدت روشنایی محیط
 • کیفیت منحنی پخش چراغ‌های روشنایی
 • نحوه‌ی چیدمان و نصب چراغ ها
 • شاخص نمود رنگ منابع روشنایی و …

به عنوان مثال در محیطی با نور آبی یا نورهای با دمای رنگ بالاتر و شدت روشنایی کم و با سایه روشن های فراوان، حس ترس و کاهش امنیت به بیینده القا می‌شود .

روانشناسی نور-نور سرد

روانشناسی نور-نور سرد

همچنین محیطی با نورهای گرم و دمای رنگ های پایین تر القاکننده‌ی فضایی صمیمی و آرامش بخش است.

روانشناسی نور-نور گرم

روانشناسی نور-نور گرم

اگر از محیط نورپردازی شده و زاویه دید یکسان فاکتورگیری کنیم نورپردازی با نور گرم حس شادی و سرزندگی و صمیمت را القا می کند و جذب کننده است .

در حالیکه نورپردازی با نور سرد القا کننده‌ی محیطی ناامن و ترسناک است .

پس بهترین کار این است که طراحان داخلی ، طراحان دکوراسیون و نورپردازان به مباحث زیر آشنایی کامل داشته باشند :

 1. مبحث روانشناسی نور
 2. تأثیرات نورهای مختلف بر چگونگی رفتار افراد

چرا آشنایی با روانشناسی نور و تأثیرات نورهای مختلف ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است ؟

آشنایی و تسلط داشتن بر این دو مبحث سبب می شود تا :

 1. با توجه به کاربری ، نوری متناسب انتخاب شود .
 2. به جنبه های روانی و فیزیولوژیکی کاربران توجه ویژه می شود .
 3. به جنبه های زیبایی بصری نور و تلفیق هنر و نورپردازی برای داشتن یک محیط دلنشین و مطلوب ، دقت بیشتری خواهد شد .
 4. با نورپردازی حرفه ای تر ، کاربران راحت تر جذب محیط خواهند شد .

پس در فرآیند نورپردازی ،صرفاً نباید فقط به جنبه های بصری نور دقت کرد .

عوامل دیگری هم هستند که می توانیم با دقت و توجه بیشتر ، آن ها را اصلاح کنیم و بهترین نورپردازی را داشته باشیم .

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس