روشنایی معابر

روشنایی معابر :

روشنایی معابر و اصول طراحی آن 

در حقیقت مهم ترین قسمت طراحی در معابر عمومی در هنگام تاریکی ، تأمین نور مورد نیاز به منظور حفظ آرامش و امنیت فردی می باشد .

اگر میزان روشنایی بیش از نیاز باشد قطعاً با توجه به زمان بسیار طولانی در شب هنگام ، انرژی بسیاری به هدر می رود .

اگر این روشنایی کمتر از نیاز باشد قطعاً با صرف انرژی ، نتیجه مطلوب حاصل نشده است .

این میزان طبق جدول استاندارد روشنایی معابر ایران ، مصوب وزارت نیرو مشخص و تدوین شده است .

حداقل میزان روشنایی در معابر محلی و مسکونی باید 4 لوکس باشد .

ولی این میزان در شریان های درجه یک مثل بزرگراه ها تا 13 لوکس هم می رسد .

با توجه به تأمین نور در فضاهای مشخص این امر کمی باید با توجه بیشتری صورت گیرد .

روشنایی معابر

روشنایی معابر

نکات مهم در طراحی روشنایی برای معابر :

  • همیشه توجه به جغرافیای منطقه بسیار اهمیت دارد .
  • اگر مکان نصب غالباً مه آلود باشد باید از نورهای کلوین پائین استفاده کنیم (نورهای گرم )
  • در مکان های سردسیر استفاده از لامپ های CFL یا کم مصرف (به دلیل وجود گاز) محدود کنیم یا به حداقل برسانیم .

چراکه این لامپ ها عملکرد خوبی نخواهند داشت .

  • در دماهای بسیار بالا و بسیار پائین توجه به مشخصات منبع نوری بسیار حائز اهمیت است .

در نتیجه روشنایی معابر هم به اندازه روشنایی یک فضای سرپوشیده یا هر مکان دیگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

اهداف اصلی تأمین روشنایی در معبر ها :

  • کاهش حوادث و سوانح عمومی (که معمولاً د زمان تاریکی و شب رخ می دهند.)
  • ایجاد امنیت و فضایی امن برای تردد افراد
  • ایجاد فضای امن برای تردد وسایل نقلیه
  • امکان ادامه فعالیت‌ واحد های صنفی ، تجاری و صنعتی در شب
  • فراهم آمدن امکان گردش و تفریح برای مردم
  • همچنین در صورتیکه دسته کلید یا هر شئ دیگری در هنگام تاریکی از دست شما بر زمین افتاد ، به راحتی بتوانید آن را پیدا کنید .

 

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس