طرز کار LED ها

طرز کار LED ها :

طرز کار LED ها به چه صورت است ؟

روش تولید نور در LED ها تشعشع کریستال ها است .

یعنی نور توسط تحریک کریستال ها که از عناصر نیمه هادي هستند تولید می شود که به این روش ، الکترولومینانس (Elecctroluminance) می گویند .

در اصل یعنی LED ها از پدیده الکترولومینانس برای تولید نور و روشنایی بهره می برند .

LED یک نوع دیود است .

یک دیود از اتصال دو لایه ی نیمه هادی N و P ساخته می شود .

در نتیجه ساختمان LED شامل دو ناحیه مثبت (P) و منفی (N) است .

در ناحیه N اتم هاي کریستال داراي الکترونهاي مازاد هستند .

در ناحیه P کمبود الکترون وجود دارد .

با اعمال ولتاژ به دو سر LED ، بین این دو ناحیه یک ناحیه PN تشکیل می شود که به آن ناحیه تخلیه یا Light Emitting Diodes نیز می گویند .

در اثر عبور جریان الکتریکی ، الکترون ها با اتم هایی که کمبود الکترون داشتند ترکیب می شوند و به این ترتیب نور تولید می شود .

در تصویر زیر توجه شما را به نحوه عملکرد LED ها جلب می کنیم :

طرز کار LED ها

طرز کار LED ها

وقتی هیچ ولتاژی اعمال نشود الکترون های لایه ی N سوراخ های نوع P را در محل اتصال لایه ها پر می کنند و ناحیه تخلیه را ایجاد می کنند .

در ناحیه تخلیه ماده نیمه هادی به عایق خوبی تبدیل می شود .

در نتیجه همه حفره ها پر می شوند و هیچ الکترون یا حفره ای برای ایجاد جریان وجود ندارد .

دیودهای نورافشان یا LED ها برتری‌های بسیاری بر منابع نور سنتی دارند مانند :

  • مصرف کمتر
  • طول عمر بیشتر
  • عدم تولید امواج مضر ماوراء بنفش و مادون قرمز
  • استحکام بیشتر
  • اندازهٔ کوچکتر
  • سرعت بیشتر در خاموش و روشن شدن
  • تنوع بیشتر و …

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس