طیف نور چیست ؟

طیف نور چیست ؟

طیف نور چیست ؟

طیف نور را در یک رنگین کمان یا یک منشور می توانید مشاهده کنید .

این طیف شامل تمام رنگ های قابل رویت توسط چشم انسان ها است .

طیف نور در رنگین کمان

طیف نور در رنگین کمان

این طیف نور به دو بخش تقسیم می شود :

  1. رنگ های اصلی : قرمز ، سبز ، آبی
  2. رنگ های فرعی : زرد ، آبی و سرخ ، سبز ، آبی
طیف نور در منشور

طیف نور در منشور

زمانی که نورهای اولیه باهم ترکیب شوند چشم انسان نور سفید را می بیند .

برای مثال :

نور آبی ، نور سفیدی است که رنگ سبز و قرمز آن حذف شده است .

به عنوان نمونه ی دیگر :

لامپ های فلورسنت ، رنگ های اولیه ی نور ( قرمز، سبز و آبی ) را به وجود می آورند که در چشم انسان نور سفید دیده می شود .

سایر لامپ ها مانند :

لامپ های سدیم فشار پایین ، نور زرد تک رنگ تولید می کنند .

در برخی موارد هم لامپ ها به گونه ای طراحی شده اند که رنگ های خاصی ایجاد کنند مانند سبز یا آبی .

این در حالی است که سعی بر آن بوده تا تمام لامپ ها تا حد امکان سفید بنظر برسند .

هدف اصلی در تولید منابع نوری این بوده که اغلب منابع نوری باید نور سفید تولید کنند اما دو عامل در اینجا پدیدار می شود :

1- دمای رنگ

دمای رنگ نشان دهنده ی این است که آیا نور ما گرم (مایل به قرمز) است یا خنثی و سرد ( مایل به آبی) است ؟

عبارت دما در اینجا مربوط به نور ساطع شده از یک شی فلزی گرم شده به سوی نقطه سفید شده از گرماست .

دمای رنگ یک لامپ دارای نور سفید حدود 2700 درجه کلوین است و بدین معناست که یک شی فلزی تا 2700 درجه کلوین گرم شده است .

2- ضریب پردازش رنگ یا CRI

این ضریب بازگو کننده ی کیفیت نور در دامنه ی صفر (بسیار بد) تا 100 (عالی) است .

تمام منابع نوری سفید توسط دمای رنگ و CRI قابل ارزیابی هستند .

دمای رنگ معیار مشخص تری برای ارزیابی است .

دو منبع نور با دمای رنگ یکسان اما CRI متفاوت بسیار همسان تر از دو منبع نور با CRI مشابه اما دمای رنگ متفاوت به نظر می رسند .

لازم به ذکر است که نور طبیعی معمولاً به عنوان دارنده ی یک CRI از 100 (عالی) تعریف شده است .

دمای رنگ دستخوش نوسانات زیادی می باشد که ناشی از هوا ، فصل ، آلودگی و زاویه تابش است .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس