عملکرد چراغ LED در دمای متفاوت

عملکرد چراغ LED در دمای متفاوت :

عملکرد چراغ LED در دمای متفاوت چگونه است ؟

البته LED ها برخلاف CFL ها (کم مصرف ها) نسبت به تغییر درجه حرارت ، یکنواختی بهتری را از خود نشان می دهند .

چراکه در CFL ها ما حداکثر روشنایی را در دمای 25 درجه سانتی گراد و البته بعد از 5 دقیقه خواهیم داشت .

همانطور که می دانید CFL ها از خانواده لامپ های فلورسنت هستند .

عملکرد لامپ‌هاي CFL یا فلورسان فشرده که به لامپ‎ کم‎مصرف معروف هستند مثل لامپ های مهتابی است .

یعنی لامپ های مهتابی هم مانند CFL ها با تأخیر روشن می شوند .

نحوه کارکرد لامپ های CFL به این صورت است که :

در این لامپ‌ها، یک لوله فلورسنت بین کاتدها وجود دارد.

لوله از جیوه و سایر گازها پر شده است و عبور جریان، سبب تابش در آن‌ها می‌‌شود.

پوشش فسفر در بیرون انرژی تابشی را به نور مرئی تبدیل می کند .

در این لامپ ها گاز درون لوله باید به دمای برسد که برانگیخته شده و شروع به تابش کند .

در نتیجه در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد مسلماً نور به شدت کاهش پیدا می کند در صورتیکه مصرف خود لامپ ثابت می ماند .

همین امر به شدت بر توجیح اقتصادی این لامپ ها تأثیر گذار بود .

لامپ فلورسنت

لامپ فلورسنت

LED ها :

اما LED ها از همان ابتدای اتصال جریان برق ، بلافاصله روشن می شوند و در همان ثانیه نور اصلی خود را ساطع می کنند .

در LED ها درجه حرارت یک دامنه ی مشخص دارد و برای عملکرد مناسب این دامنه ی دمایی در تمام محصولات درج می شود .

به طور کلی LED ها به گرما حساسیت بیشتری دارند .

چراکه LED ها باید حرارت ایجاد شده در مدار خود را با محیط اطراف تبادل کنند و چنانچه در دمای بالا قرار بگیرند این امر به خوبی انجام نمی گیرد .

در نتیجه بدیهی است که عمر لامپ یا چراغ LED به شدت افت می کند .

نکته :

دمای محیط وقتی از 50 درجه سانتیگراد بالاتر می رود محیط پیرامون LED دیگر محیط مناسبی برای رفع حرارت نیست .

بخصوص برای چراغ های محیطی و توان بالا ، که حرارت زیادی تولید می کنند .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس