لامپ های کم مصرف افق

لامپ های کم مصرف افق :

لامپ های کم مصرف افق جایگزینی مناسب برای لامپ های رشته ای

سهم روشنایی از کل مصرف الکتریسته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگیر است .

به عنوان مثال در ایران حدود۳۰ درصد از کل انرژی مصرفی و حدود۴۵ تا ۵۰ درصد از مصرف پیک صرف تأمین روشنایی می‎شود.

در دو دهه اخیر پس از ظهور لامپ‎های کم‎مصرف تعداد زیادی از دولت‎ها و شرکت‎های تأمین‎کننده انرژی، با مشاهده فاصله قابل ملاحظه هزینه احداث تأسیسات تولید و شبکه‎های برقرسانی و هزینه نسبتاً کم جایگزینی لامپ‎های رشته‎ای با کم‎مصرف، ۵۰ تا ۹۶ درصد از بهای لامپ‎ها را به صورت یارانه پرداخت نموده‎اند .

با جایگزینی لامپ‎های مذکور می‎توان با هزینه احداث و تولید یک کیلووات حدود۲۶ کیلووات از ظرفیت تولید و ۱۶ کیلووات از ظرفیت شبکه توزیع برق صرفه‎جویی کرد.

در کشورهای غربی با اینکه ظاهراً مشکلی برای تولید انرژی الکتریکی وجود ندارد، لامپ‎های کم‎مصرف جانشین لامپ‎های معمولی شده اند .

با پیک‎سایی مناسب و در نتیجه کاهش سرمایه‎گذاری برای احداث نیروگاه‎ها سود زیادی بدست آمده است.

کاهش آلودگی محیط زیست نیز از فواید جنبی این جایگزینی است .

لامپ های کم مصرف افق

لامپ های کم مصرف افق

فواید جایگزینی لامپ کم‎مصرف با لامپ رشته‎ای و لامپ مهتابی :

  • انرژی مصرفی در لامپ کم‎مصرف حدود ۲۰ درصد لامپ‎های رشته‎ای است.
  • طول عمر متوسط لامپ‎های رشته‎ای حدود ۹۰۰ ساعت و طول عمر لامپ‎های کم‎مصرف ۱۰۰۰۰ ساعت است (حدود ۱۱ برابر طول عمر لامپ‎های رشته‎ای)
  • لامپ کم‎مصرف در مقابل تغییرات ولتاژ برق ورودی حساس نیست ( با ولتاژ ۷۰ تا ۲۵۰ ولت بدون تغییر محسوس در کیفیت نور کار می‎کند)
  • افزایش ولتاژ در طول عمر لامپ کم‎مصرف اثر چندانی ندارد ولی در لامپ رشته‎ای باعث کم شدن طول عمر آن می‎شود .
  • میزان نوردهی لامپ کم‎مصرف و لامپ رشته‎ای تقریباً برابر است .
  • افت نوردهی لامپ کم‎مصرف در اواخر عمر به مراتب کمتر از لامپ رشته‎ای است .
  • لامپ‎های کم‎مصرف در اثر کار گرم نمی‎شوند .
  • درمقابل سرما و تغییرات درجه حرارت مقاوم بودهستند .

یعنی (تا ۳۰ درجه زیر صفر به خوبی کار می‎کند) و در اثر ریزش باران نمی‎شکند .

  • ضریب قدرت لامپ کم‎مصرف ۹۶/۰ ولی در لامپ مهتابی ۵/۰ می‎باشد .
  • مصرف انرژی الکتریکی لامپ کم‎مصرف ۳۰ درصد کمتر از لامپ مهتابی است .
  • عمر لامپ کم‎مصرف حدود ۵۰ درصد بیشتر از لامپ مهتابی است .
  • لامپ کم‎مصرف نیازی به اتصالات متعدد نداشته و حجم لامپ مهتابی را ندارد .

تصویر انواع لامپ های کم مصرف افق

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس