لایه محیطی در نورپردازی

لایه محیطی در نورپردازی :

لایه محیطی در نورپردازی چه لایه ای است ؟

نقش تأمین روشنایی سراسری در یک اتاق یا یک فضای کوچک ، به عهده نورپردازی محیطی یا لایه محیطی است .

نورپردازی محیطی روشنایی محدوده ی فضاهای کاری را تأمین نمی کند .

اما بیشتر نوری که ایجاد می کند امکان حرکت در داخل فضا و تشخیص بصری اولیه را فراهم می کند .

مقدار نور محیطی و یا همان لایه محیطی از اهمیت زیادی برخوردار است .

چراکه اگر میزان نور محیطی در فضا ، پایین تر از میزان متوسط نور لازم برای انجام کارها باشد تضادی ایجاد خواهد شد .

این تضاد بین نور محیطی و نور لازم برای آن فضا ، ایجاد می شود .

تضاد ایجاد شده در نهایت منجر می شود که فضا دراماتیک به نظر برسد .

لایه محیطی در نورپردازی

لایه محیطی در نورپردازی

همچنین اگر نور محیطی به اندازه کافی وجود داشته باشد :

  • می توانم به انجام امور در آن فضا بپردازیم .
  • اتاق یا فضای مورد نظر روشن تر و دلنشین تر خواهد بود .
  • احساس راحتی و آرامش بیشتری خواهیم داشت .

در اینجا به این نتیجه خواهیم رسید که میزان نور محیطی تأثیر بسزایی هم بر حالت روانی و هم بر محیط اتاق خواهد داشت .

برای مثال :

نورپردازی محیطی در یک موزه یا بوتیک .

در اینجا برای ایجاد کنتراست بالا و قابل توجه برای جلوه پردازی بیشتر ، نور محیطی کافی نیست .

می توانیم از نورهای سقفی که رو به پایین هستند استفاده کنیم اما این نورها هم کف را روشن می کنند ولی دیوارها و سقف ها را خیر .

در نتیجه مشتریانی که در بوتیک حضور دارند فقط می توانند با خیال راحت در محیط قدم بزنند اما برای دیدن رنگ ها به مشکل برمی خورند .

چراکه فضا تاریک به نظر می رسد .

راهکار دیگری هم هست که می توانیم برای جلوه پردازی بهتر و جلب توجه بیشتر استفاده کنیم و آن هم استفاده از نورپردازی رو به بالا است .

در این نورپردازی برای ایجاد محیطی آرامبخش و در عین حال جذاب ، افزایش میزان نور برروی سطوح جوابگو است .

در این روش عموماً هرچه میزان نور رو به بالا بیشتر باشد فضا روشن تر خواهد شد .

در نتیجه متوجه شدیم که در محیط های کاری تنها نور محیطی کفایت نمی کند .

پس می توانیم از نورپردازی های دیگر هم استفاده کنیم .

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس