نام برند های معتبر

نام برند های معتبر :

نام برند های معتبر مزیت محسوب می شود و یا فقط هزینه درپی دارد ؟

شنیدن نام های معتبر در صنعت برق و روشنایی مثل آاگ ، اسرام ،فیلیپس ، جنرال الکتریک و … در کشورمان بیشتر از این شاید قابل اطمینان بوده است .

 

نام برند های معتبر-برند جنرال

نام برند های معتبر-برند جنرال

اما هم اکنون با توجه به تحریم های اخیر هیچ همکاری توسط برند های معتبر با تجار کشور و یا تولیدکنندگان وجود ندارد .

در صورت چاپ برند این اسامی صرفاً جنبه تبلیغاتی دارند .

همچنین هزینه مضاعف برای مصرف کنندگان خواهند داشت .

در بررسی های بعمل آمده ثابت شده است که کیفیت اغلب این محصولات در حد قابل قبول نیست .

بلکه به دلیل نوعی بهره برداری از مسائل غیر اخلاقی یک نوع کلاه برداری محسوب می شود .

در کشورهای پیشرفته معمولاً خود شرکت های معتبر برای کالاهای غیر اصلی شرایط بسیار دشواری ایجاد می کنند .

ولی در کشور ما به دلیل رعایت نشدن قانون کپی رایت و … معمولاً افراد سودجو این امکان را دارند که از این عناوین برای بهره برداری اقتصادی استفاده کنند .

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس