نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نمای ساختمان :

نورپردازی نمای ساختمان بر چه اساسی انجام می شود ؟

طرح جامع شهری برای نورپردازی در اکثر کشورهای پیشرفته وجود دارد .

در حقیقت فقط شرکت هایی که مجوز فعالیت در بخش نورپردازی را دارند می توانند اقدام به نورپردازی ساختمان ها و نماهای مختلف کنند .

با توجه به شرایط موجود در هر مکان رنگ نور مشخص می شود .

معمولاً فقط دو رنگ نور اجازه فعالیت باهم را دارند و به راحتی می توان از ترکیب رنگی آن ها هم استفاده کرد .

نباید فراموش کرد که در نورپردازی یک مکان خاص ، باید تمام منطقه مورد بررسی قرار گیرد .

به طور مثال اگر در کنار یک آثار تاریخی اجازه نورپردازی به یک ساختمان مدرن داده شود ، مکان تاریخی را بسیار کم رنگ خواهد کرد .

نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نمای ساختمان

نکات مهم برای نورپردازی :

سه نکته مهم در نورپردازی نمای ساختمان ها داریم .

1- کاربری :

منظور از کابری یعنی ساختمان مورد نظر برای نورپردازی دارای چه کاربردی است ؟

سازمان دولتی یا خصوصی ، تجاری ، فرهنگی – هنری ، مذهبی ، پارلمان ، مسکونی و …

به طور مثال برای یک سازمان دولتی یا پارلمان باید قدرت یادآوری شود ، در نتیجه شدت نور زیاد و رنگ نور سفید 6500 کلوین مناسب است .

برای مکان های مسکونی ؛ باید آرامش ، استراحت و حتی ایجاد حس صمیمیت درنظر گرفته شود پس رنگ نور 3000 تا 2700 کلوین مناسب است .

برای فضاهای فرهنگی ؛ باید پویایی ، آموزش ، خوراک درونی ، اطلاعات درونی و ذهن برتر در نظر گرفته شود در نتیجه  رنگ نور 4000 تا 5000 کلوین مناسب است .

برای فضاهای مذهبی ؛ حس دعوت ، کنتراست معکوس ، رمز آلود بودن ، حس عرفان یعنی کلوین پایین که همان رنگ نور 2700 تا 3000 کلوین است .

2- موقعیت قرار گیری :

چه افرادی و از چه فاصله ای قرار است این نورپردازی را ببینند .

همسایه ها چه کسانی هستند ؟

نور معابر شهری چقدر تاأثیرگذار است ؟

آلودگی نوری چقدر است ؟

بیشترین جلب توجه تا چه متراژی از سطح زمین است ؟

3- معماری :

آیا فرد خاصی این معماری را انجام داده است ؟

نکته مهم :

اختلاف سطح ، شکل قرار گرفتن بنا و همینطور منبع نورانی در هر سازه مشخصات و داستان خود را دارد .

سه مورد بالا یعنی کاربری ، موقعیت قرار گیری و معماری به همراه محدودیت های اجرایی یک سناریوی نورپردازی را ایجاد می کنند .

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس