نور طبیعی و نور مصنوعی

نور طبیعی و نور مصنوعی :

تفاوت نور طبیعی و نور مصنوعی در چیست ؟

1- نور طبیعی

به نوری گفته می شود که از نور خورشید تأمین می شود و در همه جا اولویت استفاده از این نور می باشد .

نور طبیعی دارای یک طیف سالم از رنگ ها و طول موج هایی است که برای زندگی روی زمین مناسب هستند .

2- نور مصنوعی

از منبع نوری بجز نور خورشید تأمین می شود مثل لامپ ها ،چراغ ها و … که به نوع قرارگیری منبع نوری و همچنین خصوصیات آن منبع نوری مثل دمای رنگ نور ، لومن و CRI و ….. رابطه مستقیم دارد .

ویژگی های نور طبیعی :

نور طبیعی خود به خود تولید می شود و طیفی از رنگ ها را دارد .

این رنگ ها همان طیف مرئی نور هستند که ما هر روزه میبینیم .

این طیف رنگ ، در برگیرنده نور با طول موج های کوتاه و نزدیک به بنفش است، و در انتهای دیگر طول موج های بلند را در بر می گیرد که نزدیک به قرمز هستند .

به این طول موج ها، به ترتیب فرابنش و فروسرخ میگوییم ، که برای ما نامرئی هستند .

طیف کامل نور طبیعی که از منبع اولیه نور تولید می شود ، برای زندگی جانوران ، گیاهان و انسان ها بر روی زمین، بهترین گزینه است .

نور طبیعی و نور مصنوعی

نور طبیعی و نور مصنوعی

ویژگی های نور مصنوعی :

نور مصنوعی ، نوری ساخته دست بشر است  .

نور مصنوعی از منابعی به غیر از نور خورشید تأمین می شود .

یکی از مهمترین مزایای نور مصنوعی این است که می توانیم آن را مبتنی بر نیازهایمان تنظیم و کنترل کنیم .

می توان شدت، مقدار ، رنگ و کیفیت نور مصنوعی را متناسب با شرایط و سلیقه خودمان انتخاب کنیم .

نور مصنوعی بیشتر برای تولید روشنایی در ساعات تاریکی کاربرد دارد .

اما حتی در بعضی مواقع که نور طبیعی داریم باز هم نیازمند نور مصنوعی هستیم تا روشنایی را تکمیل کند .

در نتیجه منابع مصنوعی مانند لامپ ها ، چراغ ها ، انواع پنل ها ، پرژکتور ها و …. هم بسیار حائز اهمیت هستند .

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس