پوشش لامپ های ال ای دی

پوشش لامپ های ال ای دی :

پوشش لامپ های ال ای دی از چیست ؟

در پروسه تولید لامپ های ال ای دی از دو نوع تیوپ یاپوشش استفاده می شود :

 1. پوشش شیشه ای
 2. پوشش پلی کربنات
پوشش لامپ های ال ای دی

پوشش لامپ های ال ای دی

مزایای پوشش شیشه ای چیست ؟

 • پوشش شیشه ای در لامپ ها لومن و بازده نوری بیشتری را نسبت به پوشش پلی کربنات ارائه می دهد .
 • تابش اشعه UV و نیز شرایط سخت محیطی باعث تغییر رنگ لوله های شیشه ای نمی شود .

این در حالیست که رنگ پوشش پلی کربنات بعد از مدتی رو به زردی می رود و نور خروجی ثابت لامپ ، کاهش پیدا می کند .

 • از لحاظ مقاوم بودن باید گفت که در هنگام تمیز کردن پوشش شیشه ای ، این پوشش دچار خراشیدگی نخواهد شد .

اما پوشش پلی کربنات ممکن است خراش بردارد .

 • پوشش شیشه ای گرد و غبار را به خود جذب نمی کند در صورتیکه پوشش پلی کربنات گرد و غبار را جذب می کند .

وقتی گرد و غبار به پوشش لامپ ها جذب شود باعث می شود کمیت و کیفیت نور پائین بیاید و همچنین از لحاظ فیزیکی به سطح تیوپ خدشه وارد می شود .

 • در تیوپ های شیشه ای نفوذپذیری گازها و رطوبت وجود ندارد اما در تیوپ های پلی کربنات هست .
 • وقتی لامپی را روشن می کنید بین 80 تا 110 درجه دما خواهد داشت .

پوشش پلی کربناتی چون هدایت حرارتی خوبی ندارد از نظر فیزیکی عایق خوبی محسوب می شود .

در نتیجه این پوشش اثر خنگ کنندگی ضعیفی دارد و همین باعث محدودیت در استفاده از این پوشش در مناطق گرمسیری می شود .

اما در تیوپ های شیشه ای این مشکل وجود ندارد .

 • بازتابش نور در لامپ هایی با پوشش شیشه ای بسیار بیشتر از لامپ های با پوشش پلی کربنات است .
 • در آمار گیری هایی هم که انجام شده لامپ هایی که تیوپ شیشه ای داشتند بسیار پرطرفدار از لامپ هایی با تیوپ پلی کربنات بودند .
تیوپ پلی کربنات در لامپ های ال ای دی

پوشش لامپ های ال ای دی-تیوپ پلی کربناتی

معایب پوشش شیشه ای چیست ؟

 • پوشش لامپ شیشه ای بسیار شکننده هستند و در صورت شکستن می توانند فوق العاده خطر آفرین باشند .

در نتیجه این محصول از لحاظ مقاومت فیزیکی دارای ضعف است .

اما بالعکس پوشش های پلی کربناتی لامپ ها حدوداً 30 برابر قوی تر از پوشش شیشه ای هستند .

پوشش های پلی کربناتی مقاومت فیزیکی بالایی دارند بنابراین در پروسه تولید ، حمل و نقل و بسته بندی هم تلفاتی نخواهند داشت .

 • از لحاظ اقتصادی تولید تیوپ های شیشه ای سخت تر ، زمانبر و گرانتر از تولید تیوپ های پلی کربناتی است .

همچنین انعطاف پذیری ، شکل دادن و چسباندن پلی کربنات بسیار آسان تر از شیشه است .

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس