پيشنهاداتی جهت نورپردازی فضاهای عمومی رايج

پيشنهاداتی جهت نورپردازی فضاهای عمومی رايج :

پيشنهاداتی جهت نورپردازی فضاهای عمومی رايج جهت بهبود سیستم روشنایی و نورپردازی

ورودی های اصلی :

ورودی اصلی عموماً بعنوان فضای معرفی مجموعه مطرح است و با توجه به اين مسئله بايد قابل رويت بودن و تشخيص آن از فضاهای اطراف با سهولت انجام گيرد .

بنابراين برای نورپردازی اين قسمت عمدتاً از چراغ های پرنور و نورافكن استفاده گردد .

اسـتفاده از زاويـه تـابش مناسب به گونه ای که موجب خیرگی چشم در افراد نگردد و علاوه بر آن در ایجاد زیبایی فضای ورودی نیز موثر باشد ، از ویژگی های نورپردازی این قسمت است .

مسیر چند منظوره :

مقدار نور ، زیبایی ، فواصل چراغ ها نسبت به یکدیگر و نسبت به عرض خیابان از جمله مسائلی است که اهمیت بسزایی دارند .

بوسیله نورپردازی می توان مسیرهای عبور و مرور را طراحی و تعیین نمود .

همچنین نور مورد استفاده برای روشن کردن این قسمت بر فضای سبز اطراف نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت .

فضاهای سبز :

نورپردازی حجم های توده ای از قبیل بته زار و گیاهان می توانند در برقراری ویژگی های بصری-عمومی تأثیر بگذارد .

دسترسی بهتر به این گونه فضاها و تسلط بر آن ها و همچنین وضوح پوشش های گیاهی می تواند موثر باشد .

باید توجه داشت که گل ، چمن ، درخت و گیاهان مختلف به رنگ های گوناگون خودنمایی می کنند و هر کدام از آن ها در روشنایی جلوه بخصوصی دارند .

بنابراین باید برای روشن کردن آن ها از روش های متفاوتی استفاده نمود .

بسیاری از گیاهان که در طول روز با نور طبیعی قابل توجه نیستند ، وقتی در زمینه تاریک نورپردازی شوند منظره جالبی را ایجاد می کنند .

درختان به عنوان اعضاء اصلی و حاکم بر فضای سبز هستند .

لذا می توانند بعنوان عناصر نوری عظیم مورد استفاده قرار گیرند و بعنوان سطوحی در جهت ایجاد مفهوم بعد ، مطرح شوند .

پيشنهاداتی جهت نورپردازی فضاهای عمومی رايج

پيشنهاداتی جهت نورپردازی فضاهای عمومی رايج

سطح دریاچه ها (مکان های تفریحی):

بر روی آب های راکد مستقیماً نور تابانده نمی شود .

بلکه با استفاده از آینه ها و شیشه ها نور تغییر جهت داده و بر آب می تابد تا تصویر درختان و سایر اشیاء در آن انعکاس داشته باشد .

زمین های بازی ، زمین والیبال :

مهم ترین و اصلی ترین مطلبی که برای روشنایی زمین بازی مطرح است ایمنی می باشد .

ایمنی از دو جهت قابل بررسی است

  1. بررسی ایمن بودن وسایل روشنایی مورد استفاده در این بخش
  2. تأمین روشنایی کافی جهت بازی در زمین بازی

در این فضاها قطعاً باید از نور افکن یا پرژکتور ها استفاده شود .

نورافکن ها باید طوری تنظیم شود که حتی المقدور در تمام نقاط مختلف میدان ،روشنایی یکسان و کافی باشد .

همچنین ترکیب نورافکن ها در اطراف زمین ایجاد سایه های تند و طولانی را ایجاد می کند .

 

 

 

 

لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس