آلودگی نوری

ژانویه 10, 2021

آلودگی نوری

آلودگی نوری : آلودگی نوری یا (Light pollution) نوعی آلودگی است که به روشن شدن بیش از حد یک محیط بر اثر نورهای مصنوعی گفته می‌شود […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس