خیرگی نور

ژانویه 21, 2021

خیرگی نور

خیرگی نور : خیرگی نور چیست ؟ وقتی چشم در معرض درخشندگی یا کنتراست بالا قرار بگیرد (یعنی نور بسیار زیادی وارد چشم شود) خیرگی ایجاد […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس