روشنایی برای فضای سرپوشیده

نوامبر 24, 2020

ارتباط بین فضاها در نورپردازی

ارتباط بین فضاها در نورپردازی : ارتباط بین فضاها در نورپردازی و اختلاف شدت روشنایی در فضاهای مجاور یکدیگر و به خصوص فضاهای داخلی و خارجی […]
نوامبر 21, 2020

روشنایی برای فضای سرپوشیده

روشنایی برای فضای سرپوشیده : روشنایی برای فضای سرپوشیده به دو شرط مهم بستگی دارد . یعنی اگر بخواهیم فضای سرپوشیده ای را به وسیله یک […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس