طراحی نورپردازی

دسامبر 27, 2020

نورپردازی اتاق غذاخوری

نورپردازی اتاق غذاخوری : نورپردازی اتاق غذاخوری نور محیطی در نورپردازی یک اتاق غذاخوری ضروری است . ایجاد حس محیط خصوصی باید در سرلوحه لیست معیارهای […]
نوامبر 30, 2020

میزان نورپردازی موضعی و محیط کار

میزان نورپردازی موضعی و محیط کار : میزان نورپردازی موضعی و نورپردازی محیط کار دقیقاً به اندازه زمانیکه قرار است برای یک ویترین یا یک مکانی […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس