نور و نورپردازی در معماری

نوامبر 26, 2020

نورپردازی طبیعی

نورپردازی طبیعی : نورپردازی طبیعی یکی از مراحل مهم تکمیلی در طراحی ساختمان ها می باشد . از اسم این نورپردازی پیداست که با توجه به […]
نوامبر 7, 2020

نور و نورپردازی در معماری

نور و نورپردازی در معماری : نور و نورپردازی در معماری دارای دو عملکرد اصلی است : عمل دیدن را میسر می کند . (در بردارنده […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس