چراغ های افق

دسامبر 24, 2020

نور طبیعی و نور مصنوعی

نور طبیعی و نور مصنوعی : تفاوت نور طبیعی و نور مصنوعی در چیست ؟ 1- نور طبیعی به نوری گفته می شود که از نور […]
نوامبر 25, 2020

کنترل و تنظیم نور

کنترل و تنظیم نور : کنترل و تنظیم نور از چه روش هایی انجام می شود . یکی از روش هایی که می توانیم با آن […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس