چراغ های سقفی افق

نوامبر 25, 2020

کنترل و تنظیم نور

کنترل و تنظیم نور : کنترل و تنظیم نور از چه روش هایی انجام می شود . یکی از روش هایی که می توانیم با آن […]
اکتبر 27, 2020

نحوه نورپردازی چراغ ها

نحوه نورپردازی چراغ ها : نحوه نورپردازی چراغ ها اغلب رو به پایین است و با عنوان نورپردازی محفظه ای نامیده می شود . نورپردازی رو […]
لوازم روشنایی افق
× مشاوره با کارشناس